ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ปฏิทินกิจกรรม ปฏิทินกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

19 สิงหาคม 2560 โดย รักษิณา วงค์ชัยขันธ์ เริ่มกิจกรรม 1 กันยายน 2560 สิ้นสุดกิจกรรม 1 กันยายน 2560
ประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2561
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์แนะแนว อาจารย์ฝ่ายวิชาการ และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าใจกระบวนการและระบบการรับนักศึกษา และแนวทางเข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2561

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4581584 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558