ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ปฏิทินกิจกรรม ปฏิทินกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

18 มิถุนายน 2560 โดย รักษิณา วงค์ชัยขันธ์ อยู่ในช่วงกิจกรรม เริ่มกิจกรรม 19 มิถุนายน 2560 สิ้นสุดกิจกรรม 19 กรกฏาคม 2560
เทียบโอน-ยกเว้นรายวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560
สำนักทะเบียนและประมวลผล  ได้เปิดระบบเทียบโอน/ยกเวินผลการเรียน  ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2560 โดยนักศึกษาสามารถดำเนินการผ่านระบบ  http://www.academic.cmru.ac.th/cts/  ได้  โดยการเทียบโอนรายวิชาและการยกเว้นรายวิชา  ต้องเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเท่านั้น  ซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบเทียบโอนผลการเรียน/ยกเว้นผลการเรียน  เพื่อให้เข้าใจกระบวนการ  ขั้นตอนวิธีการดำเนินการมากยิ่งขึ้นดาวน์โหลดไฟล์คู่มือได้ที่นี่ 
18 มิถุนายน 2560 โดย รักษิณา วงค์ชัยขันธ์ อยู่ในช่วงกิจกรรม เริ่มกิจกรรม 19 มิถุนายน 2560 สิ้นสุดกิจกรรม 2 กรกฏาคม 2560
เพิ่ม-ถอน รายวิชาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
                    นักศึกษาทุกรหัส  สามารถ เพิ่ม-ถอน รายวิชา  ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560  ผ่าน http://www.acad.cmru.ac.th/regisonline_jong/  หากนักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ เนื่องจากในวัน-เวลาที่ต้องการเรียนมีจำนวนนักศึกษาเต็มตามที่กำหนดไว้  และไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชาในหมู่เรียนอื่น ๆ ได้อีก  นักศึกษาสามารถขอเพิ่มจำนวนรับลงทะเบียนในรายวิ...
18 เมษายน 2560 โดย รักษิณา วงค์ชัยขันธ์ อยู่ในช่วงกิจกรรม เริ่มกิจกรรม 1 มิถุนายน 2560 สิ้นสุดกิจกรรม 2 กรกฏาคม 2560
ยื่นคำร้องและลงทะเบียนเรียนเกินหรือเรียนร่วมทางอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2560
นักศึกษายื่นคำร้องและลงทะเบียนเรียนเกินหรือเรียนร่วมทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 15 พ.ค. - 22 พ.ค. 2560การขอลงทะเบียนเรียนร่วมและเรียนเกิน          1. นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคพิเศษได้เฉพาะภาคฤดูร้อนเท่านั้น ส่วนนักศึกษาภาคพิเศษสามารถลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคปกติได้ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนร่วมและเรียนเกินการลงทะเบียนเรียนแต่...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4430129 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558