ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ปฏิทินกิจกรรม ปฏิทินกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

14 กรกฏาคม 2560 โดย รักษิณา วงค์ชัยขันธ์ เริ่มกิจกรรม 13 สิงหาคม 2560 สิ้นสุดกิจกรรม 23 สิงหาคม 2560
สอบกลางภาคการศึกษา 1/2560
                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  กำหนดสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2/2559  ระหว่างวันที่ 15-23 สิงหาคม 2560 นักศึกษาสามารถตรวจสอบวันและเวลาสอบในระบบสารสนเทศของนักศึกษา http://www.academic.cmru.ac.th/information/_site/index.php

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4530314 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558