มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ปฏิทินกิจกรรม ปฏิทินกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

1 มิถุนายน 2561 โดย บัณฑิต นันทะเทศ อยู่ในช่วงกิจกรรม เริ่มกิจกรรม 11 มิถุนายน 2561 สิ้นสุดกิจกรรม 20 มิถุนายน 2561
จองรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ทางอินเทอร์เน็ต ภาคปกติและภาคพิเศษ
  นักศึกษาสามารถจองรายวิชาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่ http://reg.cmru.ac.th/ ตามช่วงเวลาในจองรายวิชาลงทะเบียนของนักศึกษาแต่ละชั้นปี ดังนี้กิจกรรมวันเริ่มต้นวันสิ้นสุดนักศึกษารหัส 57-58 ก่อนปี 57 และนักศึกษาค้างชั้นนักศึกษารหัส 59 และนักศึกษาค้างชั้น

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5455236 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558