มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

จองรายวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ภาคปกติและภาคพิเศษ

18 เมษายน 2560 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
 

เริ่ม 1 มิถุนายน 2560 09:00 น. ถึง 10 มิถุนายน 2560 18:00 น.

           สำนักทะเบียนและประมวลผลกำหนดช่วงเวลาในการลงทะเบียนของนักศึกษาแต่ละชั้นปี ดังนี้


กิจกรรมวันเริ่มต้น

นักศึกษารหัส 56-57 ก่อนปี 56 และนักศึกษาค้างชั้น

นักศึกษารหัส 58 และนักศึกษาค้างชั้น

นักศึกษารหัส 59 และนักศึกษาค้างชั้น

นักศึกษาใหม่ รหัส 60...

นักศึกษาทุกชั้นปีและนักศึกษาค้างชั้นที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน

1 มิถุนายน 2560

3 มิถุนายน 2560

5 มิถุนายน 2560

7 มิถุนายน 2560

9 มิถุนายน 2560

  นักศึกษาสามารถจองรายวิชาผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่นี่ http://www.acad.cmru.ac.th/regisonline_jong/

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5244661 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558