ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

จองรายวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ภาคปกติและภาคพิเศษ

 

เริ่ม 15 พฤษภาคม 2560 09:00 น. ถึง 22 พฤษภาคม 2560 18:00 น.

           สำนักทะเบียนและประมวลผลกำหนดช่วงเวลาในการลงทะเบียนของนักศึกษาแต่ละชั้นปี ดังนี้

กิจกรรมวันเริ่มต้นวันที่สิ้นสุด

นักศึกษารหัส 56-57 ก่อนปี 56 และนักศึกษาค้างชั้น

นักศึกษารหัส 58 และนักศึกษาค้างชั้น

นักศึกษารหัส 59 และนักศึกษาค้างชั้น

นักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ทุกชั้นปี

15 พฤษภาคม 2560

17 พฤษภาคม 2560

19 พฤษภาคม 2560

21 พฤษภาคม 2560

16 พฤษภาคม 2560

18 พฤษภาคม 2560

20 พฤษภาคม 2560

22 พฤษภาคม 2560

            นักศึกษาสามารถจองรายวิชาผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่นี่ http://www.acad.cmru.ac.th/regisonline_jong/

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4144573 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558