มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

เทียบโอน-ยกเว้นรายวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560

18 มิถุนายน 2560 โดย รักษิณา วงค์ชัยขันธ์
 

เริ่ม 19 มิถุนายน 2560 09:00 น. ถึง 19 กรกฏาคม 2560 17:00 น.

สำนักทะเบียนและประมวลผล  ได้เปิดระบบเทียบโอน/ยกเวินผลการเรียน  ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2560 โดยนักศึกษาสามารถดำเนินการผ่านระบบ  http://www.academic.cmru.ac.th/cts/  ได้  โดยการเทียบโอนรายวิชาและการยกเว้นรายวิชา  ต้องเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเท่านั้น  ซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบเทียบโอนผลการเรียน/ยกเว้นผลการเรียน  เพื่อให้เข้าใจกระบวนการ  ขั้นตอนวิธีการดำเนินการมากยิ่งขึ้น


ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือได้ที่นี่ 

https://www.dropbox.com/s/f76nlnbxqus5dm8/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD.pdf?dl=0 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5244642 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558