มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สอบกลางภาคการศึกษา 1/2560

14 กรกฏาคม 2560 โดย รักษิณา วงค์ชัยขันธ์
 

เริ่ม 13 สิงหาคม 2560 08:00 น. ถึง 23 สิงหาคม 2560 17:30 น.

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  กำหนดสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2/2559  ระหว่างวันที่ 15-23 สิงหาคม 2560 นักศึกษาสามารถตรวจสอบวันและเวลาสอบในระบบสารสนเทศของนักศึกษา http://www.academic.cmru.ac.th/information/_site/index.php
ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5339556 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558