มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2560

2 กันยายน 2560 โดย รักษิณา วงค์ชัยขันธ์
 

เริ่ม 11 ตุลาคม 2560 08:00 น. ถึง 20 ตุลาคม 2560 20:00 น.

          มหาวิทยาลัยกำหนดจัดสอบปลายภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 11-20 ตุลาคม 2560 ซึ่งนักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางสอบได้ที่ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา http://www.academic.cmru.ac.th/information/_site/index.php 

          สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560 จะไม่มีรายชื่อในการเข้าสอบปลายภาค

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5564087 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558