ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 2 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

20 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เร่งประดิษฐ์ดอกดารารัตน์อย่างต่อเนื่องพร้อมจัดศูนย์การเรียนรู้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดี รัชกาลที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เร่งประดิษฐ์ดอกดารารัตน์อย่างต่อเนื่องพร้อมจัดศูนย์การเรียนรู้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดี รัชกาลที่ 9 ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยา...
20 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูและจิตอาสา  ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูและจิตอาสา ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
20 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
20 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  คว้ารางวัลการประกวดคลิปสั้น “อ้วนไม่อ้วนไม่เกี่ยวกับข้าว”
นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คว้ารางวัลการประกวดคลิปสั้น 
19 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ขอเชิญร่วมโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพนักศึกษาศิลปกรรมและกิจกรรมไหว้ครูศิลป์ – จับมือเขียน ประจำปีการศึกษา 2560
ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพนักศึกษาศิลปกรรมและกิจกรรมไหว้ครูศิลป์ – จับมือเขียน ประจำปีการศึกษา 2560
15 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สำนักทะเบียนและประมวลผล กำหนดจัดโครงการอบรมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา  นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
สำนักทะเบียนและประมวลผล กำหนดจัดโครงการอบรมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา  นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
15 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ประกาศแจ้งนักศึกษา มร.ชม. ภาคปกติ รหัส 60 ที่ตกค้าง ติดต่อรับบัตรนักศึกษาภายในวันที่ 17 – 27 กรกฎาคม 2560 นี้เท่านั้น
ประกาศแจ้งนักศึกษา มร.ชม. ภาคปกติ รหัส 60 ที่ตกค้าง
15 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมงานนิทรรศการญี่ปุ่น นิฮงไซ ครั้งที่ 20
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมงานนิทรรศการญี่ปุ่น นิฮงไซ ครั้งที่ 20 อาจารย์อุรพล  แดนโพธิ์ ประธานหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภ...
13 กรกฏาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ขอเชิญร่วม เสวนาทางวิชาการเรื่อง “โคลงนิราศหริภุญชัย”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วม เสวนาทางวิชาการเรื่อง “โคลงนิราศหริภุญชัย”สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย...
7 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมฟังธรรมะบรรยายเรื่องความดีสากล 5 ประการและสมาธิเบื้องต้น
ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอเชิญร่วมฟังธรรมะบรรยายเรื่องความดีสากล 5 ประการและสมาธิเบื้องต้น

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4573518 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558