มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 2 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

9 มกราคม 2561 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
ผลการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ที่เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ที่ผ่านมา สามารถตรวจสอบผลการอบรม และลงชื่อเพื่อขอรับวุฒิบัตร โดยดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บศููนย์ภาษาhttp://www.lc.cmru.ac.th/?p=2832
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม เชิญร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายเชิงวัฒนธรรม วิถีล้านนา คุณค่าคู่ควรเมืองมรดกโลก
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม เชิญร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายเชิงวัฒนธรรม วิถีล้านนา คุณค่าคู่ควรเมืองมรดกโลกผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาว...
8 มกราคม 2561 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
ศูนย์ภาษา เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
    เปิดลงทะเบียนอบรมหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง รอบที่ 2     - ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 8 - 23 มกราคม 2561    - เริ่มอบรม วันที่ 29 มกราคม 2561 เป็นต้นไป     >> ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรระยะสั้น รอบที่ 2        หมายเหตุ : นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่มาเรียนกองพัฒนานักศึกษาจะหักหน่วยกิตกิจกรรม 3 หน่วย    สอบถามโทร 053-885868
8 มกราคม 2561 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตรการสอบ CMRU-TEP สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ CMRU-TEP แล้ว ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร โดยมีขั้นตอนดังนี้ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตรศูนย์ภาษา ทำการตรวจสอบข้อมูลระดับคะแนนของนักศึกษา 
นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ม. ราชภัฏเชียงใหม่ ตระหนักถึงคุณค่าพลังงาน  จัดรณรงค์โครงการ เปิดแอร์ไม่ปิดประตู กี่บีทียูก็ไม่เย็น
นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ม. ราชภัฏเชียงใหม่ ตระหนักถึงคุณค่าพลังงาน จัดรณรงค์โครงการ เปิดแอร์ไม่ปิดประตู กี่บีทียูก็ไม่เย็น นายศุภกิตต์ ใจ...
29 ธันวาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมพิธีทำบุญรับศักราชใหม่ 2561  วันที่ 1 มกราคม นี้ ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมพิธีทำบุญรับศักราชใหม่ 2561 วันที่ 1 มกราคม นี้ ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเ...
29 ธันวาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
นักศึกษารั้วดำเหลืองห่วงใยประชาชน – นักท่องเที่ยว  จัดโครงการรณรงค์ Start ด้วยสติ Accident is Zero ชวนคนไทยใส่ใจความปลอดภัยบนท้องถนน  เมา – ง่วง – โทร ไม่ขับ งดจับโทรศัพท์มือถือเล่นโซเชียลฯ ขณะขับรถ
นักศึกษารั้วดำเหลืองห่วงใยประชาชน – นักท่องเที่ยวจัดโครงการรณรงค์ Start ด้วยสติ Accident is Zero ชวนคนไทยใส่ใจความปลอดภัยบนท้องถนน
22 ธันวาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เตรียมความพร้อมการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติรอบที่ 1  การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 1/1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เตรียมความพร้อมการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติรอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั้ง...
22 ธันวาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. เปิดบ้านต้อนรับคณะครู – นักเรียน รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  เยือนรั้วดำเหลืองศึกษาแหล่งเรียนรู้ภาควิชาคอมพิวเตอร์
มร.ชม. เปิดบ้านต้อนรับคณะครู – นักเรียน รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เยือนรั้วดำเหลืองศึกษาแหล่งเรียนรู้ภาควิชาคอมพิวเตอร์
22 ธันวาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก / โท ปีการศึกษา 2561
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก / โท ปีการศึกษา 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภั...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5014171 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558