ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 42 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

12 มกราคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สำนักงานอธิการบดี มร.ชม. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.สงขลา
            เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีคุณสุนี  พนันตา รักษาการผู้อ...
12 มกราคม 2559 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
สามหนึ่งเดย์ ปีที่ 9 ฉลองความสัมพันธ์ มร.ชม.-สถาบันการศึกษาในเกาหลี
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน "วันสามหนึ่งเดย์" ครั้งที่ 9 เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 10 ปี หลักสูตรภาษาเกาหลี และเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับมหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลี โดยมีการจัดกิจกรรมเสวนา10 ปี หลักสูตรภาษาเกาหลี นิทรรศการวิชาการ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลีระดับประเทศ และงานเลี้ยงสังสรรค์และการแสดงวัฒนธรรมไทยเกาหลี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไ...
สถานีวิทยุกระจายเสียง มร.ชม. FM 88.5mHz ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 กับชุมชนบ้านกู่เต้าและเทศบาลนครเชียงใหม่
            เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM 88.5mHz ร่วมกับชุมชนบ้านกู่เต้าและเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ วัดกู่เต้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ งานวันเด็กแห่งชาติของชุมชนบ้านกู่เต้าในปีนี้ ได้รับเกียรติจากนายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีคุณยงยุทธ จันทกูล ประธานชุมชนพัฒนาบ้านกู่เต้า เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ได้ร...
กองพัฒนานักศึกษา มร.ชม. แจ้งกำหนดการลงนามใบยืนยันค่าธรรมเนียมการศึกษา
นายสยาม  กันหาลิลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งว่าตามที่กองพัฒนานักศึกษา ได้กำหนดให้นักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ดำเนินการยืนยันคำขอกู้ผ่านระบบ e-Studentloan ในช่วงเดือนธันวาคม 2558 ที่ผ่านม...
มร.ชม. ขอเชิญชวนนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป สมัครทำประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2558
                                                       มร.ชม. ขอเชิญชวนนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป สมัครทำประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2558กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศแจ้งนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่มีความประสงค์สมัครประกัน...
มร.ชม. ยินดีนักศึกษารั้วดำเหลืองคว้าตำแหน่งจากเวทีการประกวดงานฤดูหนาว  ประจำปี 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ได้รับตำแหน่งจากเวทีการประกวดในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2559
มร.ชม.ขอเชิญร่วมการอบรมและแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาไทยอุดมศึกษานานาชาติ
                                                 ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมกิจกรรมการอบรมและแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาไทยอุดมศึกษา นานาชาติ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาว...
นิเทศศาสตร์ มร.ชม. ชวนคอละครเวทีร่วมไขความลับ นิเทศโชว์  “ลับ 19”
                                                                                                  นิเทศศาสตร์ มร.ชม. ชวนคอละครเวทีร่วมไขความลับ นิเทศโชว์  “ลับ 19” ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนรับชมละครเวทีนิเทศโชว์ ครั้งที่
รั้วดำเหลืองเตรียมเปิดบ้านมอบความสุขแก่อนาคตของชาติ  ชวนน้องๆ เที่ยวงานวันเด็ก ประจำปี 2559
รั้วดำเหลืองเตรียมเปิดบ้านมอบความสุขแก่อนาคตของชาติชวนน้องๆ เที่ยวงานวันเด็ก ประจำปี 2559

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4581606 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558