มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 6 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

31 มกราคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ มร.ชม.  ขอเชิญร่วมงาน กาดมั่ว คัวกิ๋น 1 ก.พ. นี้
 หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ มร.ชม.
30 มกราคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
รับสมัครนักศึกษา มร.ชม. เข้าร่วมโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย  ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
รับสมัครนักศึกษา มร.ชม. เข้าร่วมโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
29 มกราคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ภาควิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ขอเชิญร่วมแข่งขัน E-Sport Tournament (เกมส์ROV)
ภาควิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมแข่งขัน E-Sport Tournament (เกมส์ROV)   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาคพิเศษ) ภาควิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิท...
28 มกราคม 2561 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
ศูนย์ภาษาร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดสอบ CMRU-GEP Test
ศูนย์ภาษา ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดสอบ CMRU-GEP Test สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียด ดังนี้
26 มกราคม 2561 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าใช้งานสื่อนวัตกรรมเพื่อการศึกษา องค์ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และงานวิจัย จำนวน 11 สื่อ
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าใช้งานสื่อนวัตกรรมเพื่อการศึกษา องค์ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และงานวิจัย จำนวน 11 สื่อสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้ดำเนินการโครงการจัดทำสื่อนวัตกรรมเพื่อการศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยนำเอาองค์ความรู้อันทรงคุณค่า และมีประโยชน์ด้านศิลปวัฒนธรรมทางภาคเหนือ ล้านนา องค์ความรู้ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่มีความหลากหลาย ทั้งด้านภูมิปัญญา ด้านกรณีศึกษา ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  มาจัดทำเป็นสื่อนวัตกรรมเพื่อการศึกษาในรูปแบบ...
19 มกราคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ผศ.สมพร มอบหนังสือแก่ รร. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ส่งเสริมเยาวชนรักการอ่าน
ผศ.สมพร มอบหนังสือแก่ รร. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่งเสริมเยาวชนรักการอ่าน 
17 มกราคม 2561 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศูนย์ภาษาจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังนี้         - หลักสูตรการเตรียมตัวสำหรับการสอบ IELTS (4 Skills)สำหรับอาจารย์ จำนวน 48 ชั่วโมง โดยศูนย์ภาษาได้เชิญ Mr. Martin Gordon ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้มีประสบการณ์การสอนเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบ IELTS มาเป็นเวลากว่า 14 ปี และเคยเป็นกรรมการผู้ให้คะแนนการสอบ IELTS (IELTS examiner) มาแล้ว มาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ โดยอบรมทุก ๆ วันศุกร์ เวลา 17.00 – 19.00 น. ห้อง 27045 เริ่มอบรมตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป   ...
17 มกราคม 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่งมอบความสุขสู่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โครงการ “เด็กชายแดนแผ่นดินไทย สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ”
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่งมอบความสุขสู่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โครงการ “เด็กชายแดนแผ่นดินไทย สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ”                    อาจารย์ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานปล่อยขบวนคาราวานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อส่งมอบความสุขในการจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเยาวชน ในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตะ...
17 มกราคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สาวน้อยคนเก่งรั้วสาธิตฯ คว้ารางวัลขวัญใจ Big C Girl Kids 2018
สาวน้อยคนเก่งรั้วสาธิตฯ คว้ารางวัลขวัญใจ Big C Girl Kids 2018
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเรื่อง  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน----------------------------------          เพื่อให้การสรรหาคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิท...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5257854 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558