มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 6 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

30 มีนาคม 2561 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
ศูนย์ภาษา เปิดลงทะเบียนอบรมหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง ปีการศึกษา 2560 : รอบที่ 4
เปิดลงทะเบียนอบรมหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง รอบที่ 4       – ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 – 15 เมษายน 2561       – อบรม วันที่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2561          Click เพื่อลงทะเบียน
27 มีนาคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. เชิญชวนแต่งกายพื้นบ้านล้านนา ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๑
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. เชิญชวนแต่งกายพื้นบ้านล้านนา ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี  ๒๕๖๑สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมสื...
26 มีนาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
นักเรียน รร. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้าเหรียญทองแดง กีฬายิมนาสติก
นักเรียน รร. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้าเหรียญทองแดง กีฬายิมนาสติก "น่านเก...
21 มีนาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมแนะแนว หางานทำ และศึกษาต่อ Job and Education Fair ประจำปีการศึกษา 2560
สถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาในเขตจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมแนะแนว หางานทำ และศึกษาต่อ Job and Education Fair
21 มีนาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษาและการท่องเที่ยว ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สมัครสอบ TOEIC รับจำกัด ถึง 5 เม.ย. 61 นี้
  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษาและการท่องเที่ยว  ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา  สมัครสอบ TOEIC รับจำกัด ถึง 5 เ...
20 มีนาคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...
20 มีนาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาภาษาไทย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาว...
20 มีนาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนผู้สนใจรับฟังสอบการค้นคว้าอิสระ พฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์ด้านการตลาดของผู้ประกอบการที่พักแบบโฮสเทล
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนผู้สนใจรับฟังสอบการค้นคว้าอิสระ พฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์ด้านการตลาดของผู้...
20 มีนาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
  บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. เชิญร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
20 มีนาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งข้อมูลการรับนักศึกษาภาคปกติ ป...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5581148 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558