ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 7 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

8 มีนาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. จัดพิธีส่งมอบงานในหน้าที่คณบดีแก่ผู้บริหารคณะชุดใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีส่งมอบงานในหน้าที่คณบดีแก่ผู้บริหารคณะชุดใหม่           ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะว...
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนในโอกาสเข้าเยี่ยมเยือนนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ
ผู้บริหารวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนในโอกาสเข้าเยี่ยมเยือนนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ นายวินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้...
มร.ชม. เชิญร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง  “ การบริการสารสนเทศยุคใหม่เกี่ยวกับ Gen Z”
มร.ชม. เชิญร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง “ การบริการสารสนเทศยุคใหม่เกี่ยวกับ Gen Z”      &nb...
คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. จัดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ม.ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
                    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ                    เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ภายใต้โครงการเครือข่ายความร่วมมือทาง...
27 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มร.ชม. จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู หลักสูตรครุศาสตร์ ณ ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอินโดนีเซีย
                    สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู หลักสูตรครุศาสตร์ ณ ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอินโดนีเซีย                    ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู เพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในโรงเรียนในกลุ่มประเทศเอเชียตะ...
22 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชร์สิตา เจริญสุรภิรมย์
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ เชิญชวนผู้สนใจสัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทย เรื่อง “การบูรณาการกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาสู่การสอนภาษาไทย”
นางสาวสุกัญญา ศักดิ์ชัยปัญญา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประธานดำเนินงานโครงการสัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทย เชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทย ในหัวข้อเรื่อง “การบูรณาการกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาสู่การสอนภาษาไทย” ในวันศุกร์ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพ...
21 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม. จัดกิจกรรม “ห้องสมุด สุดสนุก 2017”
                    นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม. จัดกิจกรรม “ห้องสมุด สุดสนุก 2017”                    นักศึกษารายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษฯ ภาควิชานิเทศศาสตร์ แขนงการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ห้องสมุด สุดสนุก 2017” ความรู้มากมาย ไวไฟก็มี ความบันเทิงเต็มที่ Library CMRU เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2017 ด้วยความร่วมมือกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภั...
21 กุมภาพันธ์ 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
สำนักศิลปะฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศผล “เพชรราชภัฏ เพชรล้านนา” ประจำปี 2560
สำนักศิลปะฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศผล “เพชรราชภัฏ เพชรล้านนา” ประจำปี 2560                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เผยรายชื่อ 12 ครูภูมิปัญญา “เพชรราชภัฏ เพชรล้านนา” ประจำปีพุทธศักราช 2560 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนครูภูมิปัญญาพื้นบ้านในการสร้างสรรค์ผลงาน และสืบสานองค์ความรู้จากภูมิปัญญาให้คงอยู่คู่สังคมล้านนา                 ผศ.สุช...
18 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ทีมแฮนด์บอลรั้วดำเหลืองเข้าพบผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย  แสดงความขอบคุณหลังคว้า 2 เหรียญทองจากทะเลแก้วเกมส์
ทีมแฮนด์บอลรั้วดำเหลืองเข้าพบผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย แสดงความขอบคุณหลังคว้า 2 เหรียญทองจากทะเลแก้วเกมส์

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4148239 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558