มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 7 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

9 มีนาคม 2561 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดโครงการ
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดโครงการ "ประกวดออกแบบสื่อ Infographic เพื่อส่งเสริมการใช้ดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจริยธรรมในการใช้ดิจิทัล" สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ "ประกวดออกแบบสื่อ Infographic เพื่อส่งเสริมการใช้ดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจริยธรรมในการใช้ดิจิทัล"  เพื่อสร้างความตระหนักด้านการใช้เทคโนโลยีสีเขียว และการใช้ดิจิทัลบนหลักจริยธรรมอันจะเป็นแนวทางปฏิบัติ หรือควบคุมการใช้งานที่ดีงาม เหมาะสม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสร้างสร...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการ CMRU innovation startup Boot Camp วันที่ 3 - 5 มีนาคม 2561 มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการ CMRU innovation startup Boot Camp  วันที่ 3 - 5 มีนาคม 2561 มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0
28 กุมภาพันธ์ 2561 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
ศูนย์ภาษาจัดสอบ CMRU-TEP สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5
      ศูนย์ภาษาจัดสอบ CMRU-TEP สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 และสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาอนุเคราะห์ให้ใช้ห้อง INC 12 ในการสอบครั้งนี้ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 คนใดยังไม่ได้ลงทะเบียนสอบ ให้ลงทะเบียนได้ตามลิงค์ด้านล่าง     >>  ลงทะเบียนสอบ CMRU-TEP 2018                                                                   ...
28 กุมภาพันธ์ 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ท้องถิ่นก้าวไกล ใส่ใจการสื่อสารองค์กร” รุ่นที่ 1
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ท้องถิ่นก้าวไกล ใส่ใจการสื่อสารองค์กร” รุ่นที่ 1
28 กุมภาพันธ์ 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อสื่อสารตราสินค้าออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อสื่อสารตราสินค้าออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการใหม่
21 กุมภาพันธ์ 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งกำหนดการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2561 กำหนดประกาศผลรอบ คัดเลือกด้วยแฟ้มสะสมผลงานครั้งที่ 1/2 วันที่ 16 มี.ค. นี้
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งกำหนดการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2561 กำหนดประกาศผลรอบ คัดเลือกด้วยแฟ้มสะสมผลงานครั้งที่ 1/2 วันที่ 16 มี.ค. นี้ ผศ.เกษรา ปัญ...
21 กุมภาพันธ์ 2561 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 ลงทะเบียนสอบ CMRU-TEP 2018
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 และ 5 ทุกคณะ ทุกสาขา ให้ลงทะเบียนสอบ CMRU-TEP ที่เว็บไซต์ศูนย์ภาษาhttp://www.lc.cmru.ac.th/?p=2904* นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 และ 5 ทุกคนต้องสอบ** สอบระหว่างวันที่ 26 กุม...
19 กุมภาพันธ์ 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานสาธิตวิชาการ OPEN HOUSE ครั้งที่ 9
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานสาธิตวิชาการ
19 กุมภาพันธ์ 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชมนิทรรศการออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์ “Pride Applied Art Thesis Exhibition 2018”  วันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ นี้
ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เชิญชมนิทรรศการออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์“Pride Applied  Art Thesis Exhibition 2018”   วันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ นี้                    อาจารย์เอกพงศ์  สุริย...
16 กุมภาพันธ์ 2561 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
คณะครุศาสตร์ มรชม ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยคลิกลิงค์ https://drive.google.com/file/d/1ceVsuLeMVn7Tp5xiGbIoM0EovRFjQlNv/view  ข้อมูลจาก http://www.edu.cmru.ac.th

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5581160 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558