มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 7 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

15 มกราคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ขอเชิญร่วมอภิปรายกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  “การจัดทำทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์”
                                สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ขอเชิญร่วมอภิปรายกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  “การจัดทำทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์”                                                                
11 มกราคม 2561 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ มร.ชม. เชิญร่วมอบรม
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ มร.ชม. เชิญร่วมอบรมหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ paper 1 (Single License)
11 มกราคม 2561 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดตั้ง 6 ศูนย์ความเป็นเลิศ ขับเคลื่อนคุณภาพด้านวิชาการมุ่งเป้าพัฒนาท้องถิ่น
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดตั้ง 6 ศูนย์ความเป็นเลิศ ขับเคลื่อนคุณภาพด้านวิชาการมุ่งเป้าพัฒนาท้องถิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิ...
11 มกราคม 2561 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 59 รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 59 รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ ได้เดินทางไปรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 59 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 149 คน ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์จึงขอแจ้งให้นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 59 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560 สามารถมารับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบัตรประจำตัว ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ณ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั...
10 มกราคม 2561 โดย รักษิณา วงค์ชัยขันธ์
ประกาศให้มารับใบปริญญาบัตร และใบประกาศนียบัตร (ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู) สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม 2559
          ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่ยังไม่ได้รับใบปริญญาบัตร และใบประกาศนียบัตร (ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู) ให้มาติดต่อขอรับได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผลภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 
9 มกราคม 2561 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
ผลการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ที่เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ที่ผ่านมา สามารถตรวจสอบผลการอบรม และลงชื่อเพื่อขอรับวุฒิบัตร โดยดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บศููนย์ภาษาhttp://www.lc.cmru.ac.th/?p=2832
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม เชิญร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายเชิงวัฒนธรรม วิถีล้านนา คุณค่าคู่ควรเมืองมรดกโลก
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม เชิญร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายเชิงวัฒนธรรม วิถีล้านนา คุณค่าคู่ควรเมืองมรดกโลกผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาว...
8 มกราคม 2561 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
ศูนย์ภาษา เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
    เปิดลงทะเบียนอบรมหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง รอบที่ 2     - ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 8 - 25 มกราคม 2561    - เริ่มอบรม วันที่ 29 มกราคม 2561 เป็นต้นไป     >> ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรระยะสั้น รอบที่ 2        หมายเหตุ : นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่มาเรียนกองพัฒนานักศึกษาจะหักหน่วยกิตกิจกรรม 3 หน่วย    สอบถามโทร 053-885868
8 มกราคม 2561 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตรการสอบ CMRU-TEP สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ CMRU-TEP แล้ว ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร โดยมีขั้นตอนดังนี้ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตรศูนย์ภาษา ทำการตรวจสอบข้อมูลระดับคะแนนของนักศึกษา 
นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ม. ราชภัฏเชียงใหม่ ตระหนักถึงคุณค่าพลังงาน  จัดรณรงค์โครงการ เปิดแอร์ไม่ปิดประตู กี่บีทียูก็ไม่เย็น
นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ม. ราชภัฏเชียงใหม่ ตระหนักถึงคุณค่าพลังงาน จัดรณรงค์โครงการ เปิดแอร์ไม่ปิดประตู กี่บีทียูก็ไม่เย็น นายศุภกิตต์ ใจ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5257834 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558