มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 7 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

19 กันยายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง เชิญชมการแสดง  วิพิธทัศนา  ชุด
ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง เชิญชมการแสดง วิพิธทัศนา  ชุด "นาฏยล้านนา งามล้ำค่าประเพณี" 20 ก.ย. นี้ ณ ศาลาร่มโพธิ์ มร.ชม.  
19 กันยายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รางวัลเหรียญทองซีเกมส์ พร้อมอาจารย์ผู้ควบคุม ร่วมสัมภาษณ์ในรายการ WETV NEWS เรื่อง “เส้นทางสู่ฝัน รางวัลแห่งความสำเร็จ”
                    นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รางวัลเหรียญทองซีเกมส์ พร้อมอาจารย์ผู้ควบคุม ร่วมสัมภาษณ์ในรายการ WETV NEWS เรื่อง “เส้นทางสู่ฝัน รางวัลแห่งความสำเร็จ”                    นายณัฐพันเลิศ เอื้ออภิญญกุล นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นักกีฬายิงปืน ผลงาน 1 เหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และ...
15 กันยายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
หลักสูตรนาฏศิลป์ไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สืบทอดศิลปะการแสดงไทยเชิญชมการแสดง
หลักสูตรนาฏศิลป์ไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สืบทอดศิลปะการแสดงไทยเชิญชมการแสดง "นาฏยนิพนธ์" โชว์การแสดงตระการตาผลงานนักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรนาฏศิลป์ไทย สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมชมการแสดงนักศึกษาคณะครุศาสตร"นาฏยนิพนธ์"        ประจำปีการศึกษา 2560 ภายในงานพบการแสดง ฟ้อนยอขันสุคันธสรงพระทักขิณโมลีธาตุ  ฟ้อน...
15 กันยายน 2560 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมจัดพิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรือชนะคลื่น ประจำปี 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมจัดพิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรือชนะคลื่น ประจำปี 2560 ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานเชิดชูเกียรติ พิธีการและการแสดงภาคกลางคืนงานเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรือชนะคลื่น ประจำปี 2560 เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เตรียมความพร้อมการจัดพิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ "เรือชนะคลื่น" ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม...
11 กันยายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เชิญชวนประชาชนร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ตั้งแต่บัดนี้ – 22 ก.ย. 2560
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เชิญชวนประชาชนร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์
9 กันยายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
กพศ. เชิญหัวหน้าหมู่เรียนนักศึกษาภาคพิเศษ ร่วมประชุมเสาร์ที่ 30 ก.ย. นี้
กพศ. เชิญหัวหน้าหมู่เรียนนักศึกษาภาคพิเศษ ร่วมประชุมเสาร์ที่ 30 ก.ย. นี้ ...           กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญหัวหน้าหมู่เรียนนักศึกษาภาคพิ...
3 กันยายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
รร. สาธิต มร.ชม. คว้ารางวัลชนะเลิศ To Be Number 1 Dancercise ChiangMai 2018   รอบชิงแชมป์จังหวัดเชียงใหม่ ควบ 2 รุ่น เตรียมแข่งรอบแชมป์ภาคเหนือ 25 – 26 พ.ย. นี้
รร. สาธิต มร.ชม. คว้ารางวัลชนะเลิศ To Be Number 1 Dancercise ChiangMai 2018 รอบชิงแชมป์จังหวัดเชียงใหม่ ควบ 2 รุ่น เตรียมแข่งรอบแชมป์ภาคเหนือ 25 – 26 พ.ย. นี้
1 กันยายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. แจ้งกำหนดรับบัตรนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560  และนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
มร.ชม. แจ้งกำหนดรับบัตรนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560 และนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งประกาศกำหนดการติดต่อรับบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ รหัส 2560 โดยให้นักศึกษานำบัตรประชาชนตัวจ...
30 สิงหาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา มร.ชม. รับมอบทุนการศึกษาจากวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จากทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2560
                    นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา มร.ชม. รับมอบทุนการศึกษาจากวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จากทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2560                    ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาร่วมต้อนรับ นางสิริยา บุญญศิรฺิพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมามอบทุนการศึกษา ทุ...
30 สิงหาคม 2560 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
บัณฑิตวิทยาลัยและสถาบันวิจัยจัดทำวารสารวิชาการออนไลน์ของ มรชม. เป็นวารสารอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2
บัณฑิตวิทยาลัยและสถาบันวิจัยจัดทำวารสารวิชาการออนไลน์ของ มรชม. เป็นวารสารอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้พัฒนาระบบการจัดการวารสารออนไลน์ Thai Journal Online (ThaiJo) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้ วารสารบัณฑิตวิจัย (JOURNAL OF GRADUATE RESEARCH) วารสารบัณฑิตวิจัยเป็นวารสารวิชาการที่บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ดำเนินการ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5014181 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558