ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

20 กันยายน 2560 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)          
7 กันยายน 2560 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
                                                                ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา --------------------------------------  
ประกาศการให้เช่าพื้นที่ร้านค้าย่อยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 1 จุดบริการ
ประกาศการให้เช่าพื้นที่ร้านค้าย่อยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 1 จุดบริการผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารและรายละเอียดได้ที่สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ศาลาร่มฉัตร ตั้้งแต่วันที่ 1-12 กันยายน พ.ศ.2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 053-885-367-8
31 สิงหาคม 2560 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แบบมีเงื่อนไข   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แบบมีเงื่อนไข   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)...
24 สิงหาคม 2560 โดย สุธีย์ สุกะโต
้จ้างเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ พร้อมก่อสร้างถังกรอง คสล. ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง สอบราคาจ้างขุดเจาะระบบน้ำบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล บริเวณพื้นที่เมืองเชียงใหม่              มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...
21 สิงหาคม 2560 โดย ธมภร สิริวุฒิพร
การประมูลขายทอดตลาดเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ จำนวน ๕๘ รายการ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เรื่อง   การประมูลขายทอดตลาดเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ จำนวน ๕๘ รายการ ------------------------------------------ ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  มีความประสงค์ขายทอดตลาดเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ จำนวน ๕๘ รายการ
ประกาศจ้างปรับปรุงอาคารเทพรัตนราชสุดา ชั้น     ๑ – ๔ จำนวน ๑๒ ห้อง เป็นศูนย์การเรียนรู้ใบลานศึกษาและศิลปวัฒนธรรมล้านนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเทพรัตนราชสุดา ชั้น ๑ – ๔ จำนวน ๑๒ ห้อง เป็นศูนย์การเรียนรู้ใบลานศึกษาและศิลปวัฒนธรร...
ประกาศการให้เช่าพื้นที่ร้านค้าย่อยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 3 จุดบริการ
ประกาศการให้เช่าพื้นที่ร้านค้าย่อยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 3 จุดบริการ
9 สิงหาคม 2560 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาเช่าใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  เป็นระยะเวลา ๑ ปี
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา --------------------------------   ตา...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4677978 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558