ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 30 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วรอบบริเวณอาคารที่พักอาศัยข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว รอบบริเวณอาคารที่พักอาศัยข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัย (พื้นที่บ้านชายทุ่ง) แบบมีเงื่อนไข ตามประกาศสอบราคาเลขที่ 57/2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ซึ่ง มีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 3 ราย นั้น
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 เครื่อง พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2)
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 15 เครื่อง พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สาหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2) ตามประกาศสอบราคาเลขที่ 60/2558 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จานวน 3 ราย นั้น

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4042395 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558