มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 34 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

3 ธันวาคม 2558 โดย หนึ่งฤทัย วงค์สุวรรณ์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ห้องปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา                    ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์ ตามประกาศสอบราคาเลขที่ 18/2559 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ซึ...
27 พฤศจิกายน 2558 โดย สุธีย์ สุกะโต
จ้างออกแบบก่อสร้างกลุ่มอาคารสนามกีฬา  (กลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จ้างออกแบบกลุ่มอาคารสนามกีฬา (กลุ่มอาคารปฏิบัติวิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ) โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนดขายแบบตั้งแต่วันที่ 9-21 ธันวาคม  2558  ตั้งแต่เวลา  08.30-16.30 น.ค่าขายแบบในราคาชุดละ 100 บาทดูสถานที่   22  ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา  10.00-10.30 น.ยื่นซองเสนองาน วันที่  11 มกราคม  2559 ตั้งแต่เวลา  08.30-11.30 น.เสนองาน วันที่  15 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป
27 พฤศจิกายน 2558 โดย หนึ่งฤทัย วงค์สุวรรณ์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา --------------------------------------   ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา (ศาลาร่มโพธิ์) เลขที่ 17/2559 ล...
26 พฤศจิกายน 2558 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
สอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเส้นใย จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเส้นใย จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร             ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ...
26 พฤศจิกายน 2558 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน ๕๖ ชุด  พร้อมติดตั้ง
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๖ ชุด  พร้อมติดตั้ง   เพื่อใช้สำหรับห้องเรียนอาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  โดยวิธีสอบราคากำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘    ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง อาคาร ๕ ชั้น ๑ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา...
23 พฤศจิกายน 2558 โดย หนึ่งฤทัย วงค์สุวรรณ์
สอบราคาจ้างขุดลอกแหล่งน้ำผิวดิน ศูนย์แม่ริม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างขุดลอกแหล่งน้ำผิวดิน ศูนย์แม่ริม -----------------------------

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4853748 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558