มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 49 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

30 มิถุนายน 2559 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙         ตามรายละเอียดดังนี้                     ๑. 
13 มิถุนายน 2559 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาออกแบบกลุ่มอาคารเอนกประสงค์กิจการนักศึกษา โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาออกแบบกลุ่มอาคารเอนกประสงค์กิจการนักศึกษา
31 พฤษภาคม 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และหรือวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับอาคารการศึกษาปฐมวัย  จำนวน ๒๙ รายการ   พร้อมติดตั้ง
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และหรือวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับอาคารการศึกษาปฐมวัย  จำนวน ๒๙ รายการ   พร้อมติดตั้ง   ประกอบด้วย๑.  LED TV  ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕  นิ้ว                                                    จำนวน  ๙&n...
24 พฤษภาคม 2559 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ (ครั้งที่ ๒)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พฤษภาคม 2559 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถและภูมิทัศน์บริเวณข้างอาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม (แบบมีเงื่อนไข) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถและภูมิทัศน์บริเวณข้างอาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม (แบบมีเงื่อนไข) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)----------------------------...
24 พฤษภาคม 2559 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและก่อสร้างบริเวณอาคารหน้าอาคารหอประชุมเชื่อมต่ออาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม ครั้งที่ ๒  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและก่อสร้างบริเวณอาคารหน้าอาคารหอประชุมเชื่อมต่ออาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม ครั้งที่ ๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
17 พฤษภาคม 2559 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 พฤษภาคม  2559
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)         &...
22 เมษายน 2559 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒๔ เครื่อง พร้อมติดตั้ง
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒๔ เครื่อง พร้อมติดตั้ง ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙        ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5581183 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558