มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 50 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

11 เมษายน 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และหรือวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับอาคารหอประชุมอเนกประสงค์  (เชื่อมต่ออาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ) จำนวน 20 รายการ  พร้อมติดตั้ง  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และหรือวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับอาคารหอประชุมอเนกประสงค์  (เชื่อมต่ออาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ)
8 เมษายน 2559 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2559
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  ตามประกาศเลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 14 มีนาคม2559  โดยกำหนดยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 14 - 31 มีนาคม 2559 เวลา 8.30 – 16.30 น. และกำหนดพิจารณาเอกสารการสมัครในวันที่ 1 เมษายน 2559 ซึ่งมีผู้ยื่นใบสมัคร จำนวน 2 ราย โดยมห...
8 เมษายน 2559 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและก่อสร้างถนนบริเวณหน้าอาคารหอประชุม เชื่อมต่ออาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและก่อสร้างบริเวณอาคารหน้าอาคารหอประชุมเชื่อมต่ออาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม ครั้งที่ ๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาคร...
8 เมษายน 2559 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงและก่อสร้างถนนบริเวณหน้าอาคารหอประชุมเชื่อมต่ออาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงและก่อสร้างถนนบริเวณหน้าอาคารหอประชุมเชื่อมต่ออาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศเลขที่ 14/2559 ลงวันที่ 1 เมษายน 2559 เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการกำหนดราคากลางในส่วนงานหินคลุก จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน
4 เมษายน 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อเสื้อกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 3 รายการ  แบบมีเงื่อนไข
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-----------------------------------   ...
1 เมษายน 2559 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถและภูมิทัศน์บริเวณข้างอาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  ศูนย์แม่ริม (แบบมีเงื่อนไข) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถและภูมิทัศน์บริเวณข้างอาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม (แบบมีเงื่อนไข) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้าง ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
1 เมษายน 2559 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและก่อสร้างถนนบริเวณหน้าอาคารหอประชุม เชื่อมต่ออาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและก่อสร้างถนนบริเวณหน้าอาคารหอประชุมเชื่อมต่ออาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวั...
30 มีนาคม 2559 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู  จำนวน ๒๔ เครื่อง พร้อมติดตั้ง
             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒๔ เครื่อง พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่          
25 มีนาคม 2559 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
จ้างออกแบบโครงการชุมชนบ้านประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง จ้างออกแบบโครงการชุมชนบ้านประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
25 มีนาคม 2559 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถและภูมิทัศน์บริเวณข้างอาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม (แบบมีเงื่อนไข) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถและภูมิทัศน์บริเวณข้างอาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม (แบบมีเงื่อนไข) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วันที่ประกาศ  25 มีนาคม 2559    วันที่สิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์  30  มีนาคม 2559

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5581182 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558