ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 7 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

13 ธันวาคม 2559 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์หาค่าพลังงานความร้อน (Bomb Calorimeter) จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง  เพื่อใช้สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร
                ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์หาค่าพลังงานความร้อน (Bomb Calorimeter) จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับ           คณะเทคโนโลยีการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
13 ธันวาคม 2559 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดศักย์ของน้ำ  ในใบพืช (Pressure Chamber) จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดศักย์ของน้ำ  ในใบพืช (Pressure Chamber) จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๒ รายนั้น ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
13 ธันวาคม 2559 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์   จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์   จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๑ รายนั้น
11 ธันวาคม 2559 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วแนวเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม (ครั้งที่ ๒)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วแนวเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม (ครั้งที่ ๒) -----------------------------
9 ธันวาคม 2559 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ พร้อมติดตั้ง  เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามรายการ ดังนี้ ๑.
9 ธันวาคม 2559 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวัดแหล่งจ่าย (Source meter) จำนวน ๑ เครื่อง  เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวัดแหล่งจ่าย (Source meter) จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
9 ธันวาคม 2559 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์     จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๒ ราย นั้นผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
9 ธันวาคม 2559 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติการไหล (Rheometer) จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร
       ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติการไหล (Rheometer) จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร              ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
9 ธันวาคม 2559 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน  รายการกระดาษสำหรับจัดทำเอกสาร จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน  รายการกระดาษสำหรับจัดทำเอกสาร จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๓
8 ธันวาคม 2559 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์แคลอรี่ด้วยความร้อน Differential Scanning Calorimeter (DSC) จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) เพื่อใช้สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์แคลอรี่ด้วยความร้อน Differential Scanning Calorimeter (DSC) จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒)เพื่อใช้สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4148239 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558