ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 8 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

25 พฤศจิกายน 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ (Flow Cytometer) จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ (Flow Cytometer)  จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง
24 พฤศจิกายน 2559 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุและครุภัณฑ์ของนักศึกษา จำนวน ๑ หลัง บริเวณพื้นที่เมืองเชียงใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุและครุภัณฑ์ของนักศึกษา จำนวน ๑ หลัง บริเวณพื้นที่เมืองเชียงใหม่...
24 พฤศจิกายน 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerated Centrifuge) จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerated Centrifuge) จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24 พฤศจิกายน 2559 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดศักย์ของน้ำในใบพืช (Pressure Chamber) จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร
             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดศักย์ของน้ำในใบพืช (Pressure Chamber) จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร             ผู้มีสิทธิเสน...
23 พฤศจิกายน 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน   ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23 พฤศจิกายน 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23 พฤศจิกายน 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกวดราคาซื้อเก้าอี้บรรยาย จำนวน ๔,๔๓๐ ตัว เพื่อใช้สำหรับอาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเก้าอี้บรรยาย จำนวน ๔,๔๓๐ ตัว เพื่อใช้สำหรับอาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -----------------------
18 พฤศจิกายน 2559 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วแนวเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วแนวเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
18 พฤศจิกายน 2559 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้                   ๑. ครุภัณฑ์เครื่องเขย่า แบบควบคุมอุณหภูมิ (Shaking incubators)    จำนวน ๒ เครื่อง
18 พฤศจิกายน 2559 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์หาค่าพลังงานความร้อน (Bomb Calorimeter) จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์หาค่าพลังงานความร้อน (Bomb Calorimeter) จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4042395 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558