ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 2 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

8 เมษายน 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
พ่อเมืองเชียงใหม่ ให้เกียรติเปิดนิทรรศการออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์ Grow up  Applied  Art Thesis Exhibition 2017
พ่อเมืองเชียงใหม่ ให้เกียรติเปิดนิทรรศการออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์ Grow up  Applied  Art Thesis Exhibition 2017            ----> ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชมนิทรรศการออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์ “Grow up  Applied  Art Thesis Exhibition 2017” ตั้งแต่วันนี้ถึง 11 เมษายน 2560 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว อ.เ...
4 เมษายน 2560 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการรณรงค์โครงการ
    นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการรงณรงค์ลดการบริโภคอาหารเค็ม รายวิชาการโม้มน้าวใจสำหรับนิเทศศาสตร์ เพื่อการกระตุ้น "ใส่ใจ ไร้เค็ม" แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้ประกอบการร้านค้าของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ตามวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเอาใจใส่ และคำนึงถึงวิธีการเลือกบริโภคอาหารให้สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตในปัจบันที่ผู้คนเลือกรับประทานอาหารนอกบ้าน และ ไม่สะดวกในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อปรุงแต่มื้ออาหารด้ว...
ชมรมลูกเสือ มร.ชม. จัดอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับความรู้ทั่วไปให้ความรู้แก่นักศึกษา  เตรียมความพร้อมการเป็นผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ
ชมรมลูกเสือ มร.ชม. จัดอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับความรู้ทั่วไปให้ความรู้แก่นักศึกษา เตรียมความพร้อมการเป็นผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ
2 เมษายน 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
นักศึกษาภาคพิเศษ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
นักศึกษาภาคพิเศษ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
งานนิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์  “ART THESIS EXHIBITION 2017”
งานนิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์ “ART THESIS EXHIBITION 2017”                        นักศึกษาสาขาศิลปศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานนิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์ “ART THESIS EXHIBITION 2017” โดยได้รับเกียรติจากนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธี ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 อุทยานการค้ากาดส...
30 มีนาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
กีฬาราชภัฏเชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพ วันที่ 29 มีนาคม 2560
กีฬาราชภัฏเชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างสุขภาวะที่แข็งแรงสมบูรณ์                    นักกีฬาจากคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ของแต่ละสี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในโครงการ “ราชภัฏเชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพ” ประจำปี 2560 โดยในวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ โดมกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีการแข่งขันแชร์บอลระหว่างสีม่วงกับสีเขียว และการแข่งขันฟุตซอลระหว่างสีฟ้ากับสีส้ม
28 มีนาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สาขาวิชาดนตรีศึกษา มร.ชม. จัดงานแสดงดนตรี Light in Dark, Music in the Night นิทรรศการทางดนตรีศึกษาและการแสดงผลงานทางดนตรี ประจำปี 2560
                    สาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานแสดงดนตรี Light in Dark, Music in the Night                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการนิทรรศการทางดนตรีศึกษาและการแสดงผลงานทางดนตรี ประจำปี 2560 “Light in Dark, Music in the Night” การแสดงดนตรีและผลงานทางดนตรีจากทฤษฏีใน...
28 มีนาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
นศ. สโมสรคณะวิทย์ มร.ชม. ลงพื้นที่ จิตอาสารวมใจพัฒนาท้องถิ่น
นักศึกษาสโมสรคณะวิทย์ มร.ชม. ลงพื้นที่ จิตอาสารวมใจพัฒนาท้องถิ่น              ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
23 มีนาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
กีฬาราชภัฏเชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพ วันที่ 22 มีนาคม 2560
                    กีฬาราชภัฏเชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างสุขภาวะที่แข็งแรงสมบูรณ์                    เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 นักกีฬาจากคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ของแต่ละสี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในโครงการ “ราชภัฏเชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพ” ประจำปี 2560ถ่ายภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัม...
20 มีนาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2560
                    สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2560                    อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเต...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4148241 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558