ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 27 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

9 มกราคม 2559 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
กองอาคารสถานที่ มร.ชม. จัดซุ้มไข่ 1 ใบให้น้องอิ่มท้อง มอบความสุขแสนอร่อยให้น้องๆในงานวันเด็กแห่งชาติ 2559
                กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมมอบความสุขให้กับน้องๆเยาวชนและผู้ปกครองที่มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 ด้วยการจัดซุ้มบริการอาหาร “ไข่ 1 ใบให้น้องอิ่มท้อง” โดยมีบุคลากรจากกองอาคารสถานที่มาร่วมแรงร่วมใจปรุงเมนูข้าวไข่เจียวร้อนๆ กลิ่นหอมฉุย แจกให้น้องภายในงานได้อิ่มอร่อยกันฟรีๆ เรียกว่ามีความสุขทั้...
24 ธันวาคม 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มร.ชม. จัดพิธีทำบุญคณะเสริมสิริมงคลส่งท้ายปีเก่า
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศีกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมพิธีทำบุญคณะเพื่อความเป็นสิริมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช 2559 เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุท...
24 ธันวาคม 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
งานเลี้ยงบุคลากร มร.ชม.
            เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “สวัสดีปีใหม่ 2559” โดยท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราช...
24 ธันวาคม 2558 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
ภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมการพูดสุนทรพจน์และการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทยอุดมศึกษานานาชาติ
ภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงหใหม่จัดกิจกรรมอบรมการพูดสุนทรพจน์และการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทยอุดมศึกษานานาชาติ ในวันที่ 25 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคาร เฉลิมพระเกรียติ (27) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการพูดสุนทรพจน์ให้แก่นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ กิจกรรมการอบรมการพูดสุนทรพจน์และการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทยอุดมศึกษา นานาชาติ (รอบคัดเลือก ภายในสถาบัน)วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการพูดสุนทรพจน์ให้แก่นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่...
21 ธันวาคม 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
โครงการเข้าค่ายพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน หลักสูตร
            เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2558 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการเข้าค่ายพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน หลักสูตร "ชินนสาสมาธิ" ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 24 บ้านศรีศุกรี จ.เชียงใหม่ โดยมีบุคลากรใหม่ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 57 คน แบ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ 21 คนและบุคลากรสายสนับสนุน 36 คนวัชระ  ไทยบัณฑิตย์ ข่าว // ภาพ
19 ธันวาคม 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. สอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาโควตาประเภทผู้มีความพิการ ปีการศึกษา 2559
มร.ชม. สอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาโควตาประเภทผู้มีความพิการ ปีการศึกษา 2559           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาภายในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงเพื่อคัดเลือกนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2559  ประเภทผู...
19 ธันวาคม 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม.คัดเลือกนักศึกษารอบโควตา ทดสอบความสามารถกีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คัดเลือกนักศึกษารอบโควตาปีการศึกษา 2559ทดสอบความสามารถด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์            มหาวิท...
17 ธันวาคม 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ครุศาสตร์ มร.ชม.จัดโครงการเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์
ครุศาสตร์ มร.ชม.จัดโครงการเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ เมื่อวันที่ 16ธันวาคม2558 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ   "ครุศาสตร์สืบสานตำนานยี่เป็งเทศน์มหาชาติ13กัณฑ์" อันประกอบด้วย กัณฑ์ที่1ทศพร19พระค...
11 ธันวาคม 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ตัวแทนนักศึกษา มร.ชม. ร่วมโครงการ “เยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน” YOUTH 2020
         กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาภาคพิเศษเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “เยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน” YOUTH 2020 เพื่อสร้างกระบวนการพัฒนาจิตสำนึกและบทบาทของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับองค์กรภาคี 13  องค์กร ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์เชียงใ...
2 ธันวาคม 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
งานสัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทย “โพสต์โคโลเนียล มุมมองและพลวัตทางวรรณกรรม” โดยนักศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม.
            เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 นักศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดงานสัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทย “โพสต์โคโลเนียล มุมมองและพลวัตทางวรรณกรรม” ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์กฤษณา สมบัติ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานให้พิธีเปิดงา...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4744963 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558