มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 28 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

16 พฤษภาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. เตรียมพร้อมส่งทัพนักกีฬา 140 ชีวิต ร่วมกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 7 “ต้นเจ้าพระยาเกมส์”
มร.ชม. เตรียมพร้อมส่งทัพนักกีฬา 140 ชีวิตร่วมกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 7 “ต้นเจ้าพระยาเกมส์”                      เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 นางธัญวรรณ์  ศรีเดชะกุล นายกสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชี้แจงข้อมูลการเตรียมความพร้อมบุคลากรมหาวิทยาลั...
12 พฤษภาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
โรงเรียนสาธิต มร.ชม. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้” KM
            เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้” KM ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องปารีส โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาว...
11 พฤษภาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
โครงการ Beautiful Body โยคะเพื่อสุขภาพ โดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
            เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ Beautiful Body ณ ห้องมินิสตูดิโอ ชั้น 4 อาคารสำนักดิจิตอลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายในงานได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตร์จารย์สุกัญญา คำนวณสกุณี รองอธิกรบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และครูสอนโยคะ ครูพิมพ์มาดา ภัคทีปิกา ที่ให้เกียรติมาร่วมสอนการทำโยคะท่าต่างๆโดยถูกวิธี การจัดโครงการ Beautiful Body
3 พฤษภาคม 2559 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
สโมสรบุคลากร ประชุมเตรียมการร่วมการแข่งขันกีฬา
             นางธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล นายกสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จะได้จัดการแข่งขันกีฬา เจ้าหน้าที่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 7 “ต้นเจ้าพระยาเกมส์” ในวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และส่งเสริมให้บุคลากรได้พั
2 พฤษภาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
งานปัจฉิมนิเทศและงานเลี้ยงขันโตก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
            เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ พร้อมได้กล่าวให้โอวาทแก่ว่าที่บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ ที่สำเร็จการศึกษาพร้อมทั้งมีการบรรยายพิเศษจากจัดหางา...
1 พฤษภาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
            เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดงานเนื่องในวาระพิเศษครบรอบ 30 ปี ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีผศ.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “30 ปี คิดถึงนิเทศศาสตร์” พร้อมด้วยคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันของภาควิชานิเทศศาสตร์เข้าร่วมงานในคร...
19 เมษายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
กองกลาง สนอ. จัดกิจกรรม “รวมพลังวันทำความสะอาด Clean and Clear” ประจำปี 2559 สามัคคี 5 ส เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี
กองกลาง สนอ. จัดกิจกรรม “รวมพลังวันทำความสะอาด Clean and Clear” ประจำปี 2559 สามัคคี 5 ส เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี     คุณศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “รวมพลังวันทำความสะอาด Clean and Clear”
10 เมษายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
APPLIED ART THESIS EXHIBITION ENDLESS 2016 นิทรรศการแสดงผลงานออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์ โดย นักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม หลักสูตรออกแบบประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มร.ชม.
            เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ภาควิชาศิลปกรรม หลักสูตรออกแบบประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานนิทรรศการแสดงผลงานออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์ APPLIED ART THESIS EXHIBITION ENDLESS 2016 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 อุทยานกาค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ผลงานออก

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5455264 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558