มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 28 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

21 กุมภาพันธ์ 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สาธิต มร.ชม. จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้นักเรียน
สาธิต มร.ชม. จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี เพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้นักเรียน           นางสาวศิริวัลย์  ไผ่เฟื้อย ครูประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษา ชั้นปีที่ 5 - 6 ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพฝึกความอด...
21 กุมภาพันธ์ 2559 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
นศ.ภาคพิเศษ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา
                เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2559 (วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559) โดยนายนรศมล ทุนรัตนบรรลือ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา ภาคพิเศษ เปิดเผยว่าคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวันมาฆบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามขนบธรรมเนียมของชาวไทยตลอดจนร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและน้...
19 กุมภาพันธ์ 2559 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดเสวนาเรื่อง “ประเพณีตากธรรม ทานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า”
            สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ประเพณีตากธรรม ทานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า” เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. ณ ข่...
3 กุมภาพันธ์ 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สาธิตมร.ชม. จัดโครงการพี่สอนน้องเน้นการเรียนรู้จริงผ่านฐานกิจกรรม
สาธิตมร.ชม. จัดโครงการพี่สอนน้องเน้นการเรียนรู้จริงผ่านฐานกิจกรรม เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 อาจารย์กิตตินันท์ หอมฟุ้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมภายใต้โครงการ “พี่สอนน้อง” ซึ่งเป็นโค...
1 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ค่ายวิชาการนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
            เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 62 คน การบรรยายความรู้ตลอดการจัดกิจกรรม นักเรียนจะได้รับฟังบรรยายความรู้จากวิทยากรจำนวน 6 ...
1 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นายณัฐพล วงค์ชัย
สำนักหอสมุด มร.ชม ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "การแข่งขันเล่านิทานอาเซียน "การแข่งขันเล่านิทานอาเซียน ชิงเงินรางวัลสูงสุดถึง 3,000.- บาท !!! ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 09.00น.เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรมชั้น1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การแข่งขันจัดเป็น 2 ระดับ คือระดับประถมศึกษาตอนต้น และระดับประถมศึกษาตอ...
24 มกราคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
นักศึกษาภาคพิเศษ มร.ชม. จัดพิธีทำบุญตักบาตร สืบสานวัฒนธรรม – ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
นักศึกษาภาคพิเศษ มร.ชม. จัดพิธีทำบุญตักบาตร สืบสานวัฒนธรรม – ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  เมื่อวันที่ 24 มกร...
16 มกราคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. จัดเสวนา “ทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 2016”
คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม.จัดเสวนา “ทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 2016”
16 มกราคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
รั้วดำเหลืองต้อนรับพี่น้อง มรภ.ภาคเหนือ  ในฐานะเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษา
รั้วดำเหลืองต้อนรับพี่น้อง มรภ.ภาคเหนือ ในฐานะเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษา                ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ ประวัง คณบ...
16 มกราคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สาธิต มร.ชม. จัดพิธีทำบุญระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์เนื่องในวันครู ประจำปี 2559
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5014175 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558