มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 36 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

3 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
นศ.มร.ชม. คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1และ 2 การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 5
            เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการ และ นายจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์ และ นายโสภณ พรมจิตต์ ได้นำนักศึกษาจากภาควิชาสังคมและวัฒนธรรมศึกษา หลักสูตรสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และชมรมพุทธศาสน์ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 5 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนารถ ...
2 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มร.ชม. จัดการสัมมนาเรื่อง Microsoft Maximize Benefit
            สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการสัมมนาเรื่อง Microsoft Maximize Benefit โดยได้รับเกียรติจาก คุณชวพงศธร ไวสาริกรรม Technology specialist and office expert program manager บริษัท Microsoft (Thailand) Limited. เพื่อสร้างความเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมรับฟังจำนวนมาก...
29 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. บนเวทีมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2558
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณาจารย์ และนักวิจัย ร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2558 ซึ่งขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 
28 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม. จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21
                เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม “พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในศต
26 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
(มีคลิป) นิเทศศาสตร์ มร.ชม. จัดกิจกรรม
            เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "ลูกนกพร้อมหน้า" เพื่อเป็นการพบปะระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง และรับขวัญนักศึกษาใหม่ภาควิ
26 สิงหาคม 2558 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง Microsoft Maximize Benefit เพื่อเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์
ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง Microsoft Maximize Benefit โดย คุณชวพงศธร ไวสาริกรรม ตำแหน่ง Technology specialist and office expert program manager บริษัท Microsoft (Thailand) Limited. เพื่อเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์ในวันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 8.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสงชั้น 3 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ***งานนี้สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เท่านั้น***ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากเข้าร่ว...
21 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ดาวคณะมนุษย์ ควงเดือนครุศาสตร์ คว้ารางวัลดาว-เดือน มร.ชม. 2558
            เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่...องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประกวดดาว-เดือน ประจำปี 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โดยมีดาวและเดือน จาก 5 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , คณะวิทยาการจัดกา...
19 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
น้อง-พี่ ภูมิศาสตร์ มร.ชม. จัดกิจกรรมจิตอาสา สร้างความสุขผู้สูงอายุ
            เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการรับน้องนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ภาควิชาภูมิศาสตร์ จัดกิจกรรมจิตอาสา รับน้องเชิงสร้างสรรค์ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ รู้จักการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ นักศึกษาทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดเรือนพักคนชรา จัดกิจกรรมสันทนาการ และเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูง...
16 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
นศ.ภาคพิเศษ มร.ชม. ร่วมพันคน ทำบุญตักบาตร รับปีการศึกษาใหม่
            สโมสรนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้ง...
16 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. จัดนิทรรศการ “วันฝรั่งเศส” ครั้งที่ 9
            ผศ.รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโค

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5581184 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558