มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 4 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

13 กุมภาพันธ์ 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
ศูนย์ภาษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  จัดอบรม “โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 14”
ศูนย์ภาษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดอบรม “โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 14” 
10 กุมภาพันธ์ 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
ละครเวทีนิเทศโชว์ ครั้งที่ 21 ม.ราชภัฏเชียงใหม่
ละครเวทีนิเทศโชว์ ครั้งที่ 21 ม.ราชภัฏเชียงใหม่ "ตอน..คนสุดท้าย The Survivor " เมื่อวั...
7 กุมภาพันธ์ 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
สำนักหอสมุด มร.ชม. ให้บริการเชิงรุก จัดโครงการห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้ ประจำปี 2561
สำนักหอสมุด มร.ชม. ให้บริการเชิงรุก จัดโครงการห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการห้องสมุดพบเพื่อนเรียนร...
3 กุมภาพันธ์ 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ทีมนักเต้น รั้วสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เยือนถิ่นนครนายก ร่วมกิจกรรม To Be Number One Teen  Dancercise camp 2018
ทีมนักเต้น รั้วสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทัวร์ จ.นครนายก ร่วมกิจกรรม To Be Number One Teen  Dancercise camp 2018 ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุด...
2 กุมภาพันธ์ 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
มร.ชม. ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม ผลักดันโครงการ “คัดแยกวันละนิดเพื่อชีวิต Green Life”
มร.ชม. ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม ผลักดันโครงการ “คัดแยกวันละนิดเพื่อชีวิต Green Life” เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาล...
1 กุมภาพันธ์ 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ภาควิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม.  จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาชีพทางการบัญชี
ภาควิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาชีพทางการบัญชี
1 กุมภาพันธ์ 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ มร.ชม.  จัดโครงการ BIZ START UP @ CMRU ครั้งที่ 3
หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ มร.ชม.จัดโครงการ BIZ START UP @ CMRU ครั้งที่ 3 "กาดหมั้ว คัวกิ๋น"
25 มกราคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จัดการอภิปรายกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดทำทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอภิปรายกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดทำทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์” เมื่อวันที่
19 มกราคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ นำทีมนักศึกษานานาชาติจาก ม.ราชภัฏลำปาง และ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์  ทัศนศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม รอบเมืองเชียงใหม่
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ นำทีมนักศึกษานานาชาติจาก ม.ราชภัฏลำปาง และ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ทัศนศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม รอบเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง...
17 มกราคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ครุศาสตร์ รั้วดำเหลือง ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มรภ. แดนพระธาตุทองคำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการผลิตครู
  ครุศาสตร์ รั้วดำเหลือง ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มรภ. แดนพระธาตุทองคำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการผลิตครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเช...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5581144 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558