ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

24 พฤษภาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
มร.ชม. ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยหงเหอ พร้อมกระชับความสัมพันธ์อันดี
มร.ชม. ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยหงเหอ พร้อมกระชับความสัมพันธ์อันดี                ----> ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและร่วมพูดคุยกับ Prof.LIU Keqiang   Acting Dean, College of Foreign Language พร้อมคณะ จากมหาวิทยาลัยหงเหอ (Honghe University) สาธารณรัฐป...
23 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือ  ม.เชียงใหม่ - ม.แม่โจ้ จัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย  ระดับปริญญาตรี 3 สถาบัน สาขาวิชาสถิติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560
ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือ  ม.เชียงใหม่ - ม.แม่โจ้ จัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ระดับปริญญาตรี 3 สถาบัน สาขาวิชาสถิติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560
23 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. มอบทุนนักศึกษาโครงการสานต่อความร่วมมือทางวิชาการ  กับสถาบันการศึกษาในประเทศไต้หวันประจำปี 2560
มร.ชม. มอบทุนนักศึกษาโครงการสานต่อความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการศึกษาในประเทศไต้หวันประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษานักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนประ...
21 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีลงนาม TOR จับมือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มุ่งพัฒนาด้านวิชาการสู่ความก้าวหน้าทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีลงนาม TOR จับมือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มุ่งพัฒนาด้านวิชาการสู่ความก้าวหน้าทางการศึกษา
21 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง  เข้าเยี่ยมคารวะทายาทเจ้าสุนทร ณ เชียงใหม่
  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง
20 พฤษภาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การอบรมเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้กับคณะกรรมการบริหารองค์กรนักศึกษาทุกระดับ ประจำปีการศึกษา 2560
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้กับคณะกรรมการบริหารองค์กรนักศึกษาทุกระดับ ประจำปีการศึกษา 2560                    ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและให้โอวาท แก่นักศึกษา ในการอบรมเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้กับคณะกรรมการบริหารองค์กรนักศึกษาทุกระดับ ประจำปีการศึกษา 2560
19 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม.เตรียมจัดงาน93ปีราชภัฏเชียงใหม่สืบสานครูภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปี 2560
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏเพชรล้านนา ประจำปี 2560
17 พฤษภาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2560
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2560                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2560 โดยมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการวิทยาลัยแม่ฮ...
17 พฤษภาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการคุณภาพของบัณฑิต ในชุมชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
                    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการคุณภาพของบัณฑิต ในชุมชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน                    เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ลงพื้นที่ชุมชนของจังหวัดแม่ฮ่อ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4275598 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558