มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

15 มิถุนายน 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ เปิดอาคารและพื้นที่การศึกษาคณะครุศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ เปิดอาคารและพื้นที่การศึกษาคณะครุศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยรศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญอาคารหอพักนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เมื่...
13 มิถุนายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สำนักทะเบียนและประมวลผล เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ป.ตรี ปี61
สำนักทะเบียนและประมวลผล เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ป.ตรี ปี61
13 มิถุนายน 2561 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานด้านจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา
ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานด้านจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ และนักศึกษาพิการที่เรียนร่วมในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและต...
13 มิถุนายน 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมพนักงานมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมพนักงานมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561                    เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมพนักงานมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดโดยกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...
13 มิถุนายน 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีสืบชะตาและพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีสืบชะตาและพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ 2561                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ประตูช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมพิธี โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจตุปั...
11 มิถุนายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ศูนย์ฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ให้การต้อนรับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์ฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ       &...
8 มิถุนายน 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561   ผู้ช่วยศาสตราจ...
8 มิถุนายน 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Yunnan  Normal  University Business School สาธารณรัฐประชาชนจีน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Yunnan  Normal  University Business School สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษารา...
7 มิถุนายน 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2561
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2561                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561 โดยมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภั...
6 มิถุนายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏกำแพงเพชร เยือนเวียงพิงค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกิจการนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5455233 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558