ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

25 กันยายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับรายงานตัวบุคลากรที่สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2560
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับรายงานตัวบุคลากรที่สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2560                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับบุคลากรที่สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ณ ...
24 กันยายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2560
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2560                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ณ ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอล์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส อ...
23 กันยายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ราชภัฏเชียงใหม่ฮ่วมใจ๋สืบสานประเพณีกิ๋นข้าวสลากภัต
ราชภัฏเชียงใหม่ฮ่วมใจ๋สืบสานประเพณีกิ๋นข้าวสลากภัต                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ราชภัฏเชียงใหม่ฮ่วมใจ๋สืบสานประเพณีกิ๋นข้าวสลากภัต” โดยองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ศาลาพระพุทธจตุรทิศ และ ลานกิจกรรมอาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา การจัดกิจกรรมภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็...
21 กันยายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบทุนการศึกษาและเงินสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                    ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบทุนการศึกษาและเงินสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับและกล่าวแสดงความขอบคุณกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานเขตพื้นที่เชียงใหม่ ในโอกาสที่ทางธนาคารไทยพาณิชย์ได้มอบทุนการศึกษาและเงินสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี คุณกฤ...
21 กันยายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านจัดประชุม การจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับภาคเอกชน-ภาคการศึกษา
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านจัดประชุม การจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับภาคเอกชน-ภาคการศึกษา                    เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม การจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับภาคเอกชน-ภาคการศึกษา ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง...
20 กันยายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 14/2560
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 14/2560                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 14/2560 โดยมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่...
19 กันยายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษากับนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยน National Chin-Yi University of Technology
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษากับนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยน National Chin-Yi University of Technology                    ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานมอบทุนการศึกษากับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน National Chin-Yi University of Technology ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 15 กันายน 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องฟ้ามุ่ย ชั้น 2 อาคารราชถัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยในปีการศึกษา 2560 ม...
18 กันยายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
หลักสูตรนาฏศิลป์ไทย มร.ชม. จัดงาน
หลักสูตรนาฏศิลป์ไทย มร.ชม. จัดงาน "นาฏยนิพนธ์" ประจำปีการศึกษา 2560 ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ล้านนาและความงดงามทางวัฒนธรรมผ่านการแสดงนาฏศิลป์   ผศ.พรพิมล วงศ์สุ...
18 กันยายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเชิดชูเกียรติและนิทรรศการผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2560
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเชิดชูเกียรติและนิทรรศการผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2560                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดพิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 “เรือชนะคลื่น” เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้...
16 กันยายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สำนักงานอธิการบดี มร.ชม. จัดอบรมบุคลากร สร้างทัศนคติที่ดีสู่ความเป็นเลิศการให้บริการ
                    สำนักงานอธิการบดี มร.ชม. จัดอบรมบุคลากร สร้างทัศนคติที่ดีสู่ความเป็นเลิศการให้บริการ                    วันที่ 16 กันยายน 2560 ณ เบลล์วิลล่า รีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ รวมทั้งสร้าง...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4677984 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558