ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 2 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

6 ตุลาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
มร.ชม. จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายต้อนรับและรับรอง พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มร.ชม. จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายต้อนรับและรับรอง พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
งานบรรยายพิเศษ เรื่อง “Internationalizing University Through International Networking”
                    งานบรรยายพิเศษ เรื่อง “Internationalizing University Through International Networking”                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานบรรยายพิเศษ เรื่อง “Internationalizing University Through International Networking” โดยมีดร. ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวเปิดงานบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Internationalizing University...
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 15/2560
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 15/2560                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 15/2560 โดยมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภามห...
3 ตุลาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
ราชภัฏเชียงใหม่ ส่งมอบดอกดารารัตน์ให้จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6,999 ดอก
ราชภัฏเชียงใหม่ ส่งมอบดอกดารารัตน์ให้จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6,999 ดอก เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
คณะผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 4                       เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2560
คณะผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 4                                             เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2560   
29 กันยายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สำนักทะเบียนฯ รั้วดำเหลือง ถวายความอาลัย รัชกาลที่ 9 ส่งมอบดอกดารารัตน์ร่วมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพ่อของแผ่นดิน
สำนักทะเบียนฯ รั้วดำเหลือง ถวายความอาลัย รัชกาลที่ 9 ส่งมอบดอกดารารัตน์ร่วมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพ่อของแผ่นดิน
28 กันยายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินหน้าตกแต่งอาคารสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงการประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินหน้าตกแต่งอาคารสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงการประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9                    เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย กองอาคารสถานที่ และ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เริ่มลงมือในการตกแต่งอาคารสถานที่ภายใน และบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเตรียมความในช่วงข...
28 กันยายน 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
ประชาคมชาวราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมใจเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติด้วยความภาคภูมิใจ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
ประชาคมชาวราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมใจเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติด้วยความภาคภูมิใจ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย เมื่อวันท...
27 กันยายน 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่งมอบดอกดารารัตน์ จำนวน 1,199 ดอก
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่งมอบดอกดารารัตน์ 1,199 ดอกให้แก่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
25 กันยายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับรายงานตัวบุคลากรที่สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2560
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับรายงานตัวบุคลากรที่สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2560                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับบุคลากรที่สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ณ ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4744963 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558