ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 3 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2 สิงหาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2560
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2560                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2560 โดยมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2...
1 สิงหาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จัดโครงการ “ราชภัฏรวมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ เพื่อทูลเกล้าถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ “ราชภัฏรวมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ เพื่อทูลเกล้าถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9”
28 กรกฏาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
                    คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560                    คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางเข้าร่วม พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พ...
28 กรกฏาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มร.ชม. ร่วมจัดกิจนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
                    นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560                    เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีวัตถุประ...
28 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
มร.ชม. จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
27 กรกฏาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการราชภัฏเชียงใหม่รวมใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการราชภัฏเชียงใหม่รวมใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร                    รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ อาคารที่พักพักผู้ปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ประกอบด้วยกิจกรรมป...
26 กรกฏาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
สำนักทะเบียนและประมวลผล มร.ชม. จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่อาจารย์ของมหาวิทยาลัย
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งเป้าพัฒนาระบบบริการสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่อาจารย์มหาวิทยา...
23 กรกฏาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานนิทรรศการญี่ปุ่น “นิฮงไซ” ครั้งที่ 20
                    หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานนิทรรศการญี่ปุ่น “นิฮงไซ” ครั้งที่ 20                    ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการญี่ปุ่น ”นิฮงไซ” ครั้งที่ 20 ณ ศูนย์การค้าเมญ่า เชียงใหม่ ไลฟ์สไตล์ ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ซึ่งทางหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดต่อเนื่องมายาวนาน โดยในปี 2560 นี้ได้จั...
23 กรกฏาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมอาชีพแก่นักศึกษา
                    กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมอาชีพแก่นักศึกษา "ศิลปะการจับจีบผ้าระบาย" และ "การทำดอกไม้ประดิษฐ์"                    ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาชีพแก่นักศึกษา ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2560 "ศิลปะการจับจีบผ้าระบาย" และ "การทำดอกไม้ประดิษฐ์" ณ ชั้น 1 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อให...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4573516 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558