ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 44 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

3 พฤษภาคม 2559 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ผู้บริหาร มร.ชม. รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณสภากาชาดไทย
         เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ...
3 พฤษภาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
พิธีปิดการแข่งขันกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน To Be Number One ต้านยาเสพติด อายุไม่เกิน 17 ปี ครั้งที่ 32 ประจำปี 2559
            เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา คำนวณสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน To Be Number One ต้านยาเสพติด อายุไม่เกิน 17 ปี ครั้งที่ 32 ประจำปี 2559 ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การแข่งขันกีฬายุวชนภาคฤดูร
2 พฤษภาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558           เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยากา...
1 พฤษภาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2559
            เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์อาวุโส คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยและนักศึกษา ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ปีที่ 92 ปี โดยในปี 2559 ได้จัดให้มีพิธีขึ้นท้าวทั้ง 4 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 99 รูป พิธีสักการะและพิธีบวงสรวง ประกอบด้วยพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ ชั้น 15 ...
25 เมษายน 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช          ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และตัวแทนบุคลากร ในนามมหาวิทยาลัยร่วมวางพวงมาลารัฐพิธ...
25 เมษายน 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จัดการแข่งขันลาบ – ส้มตำ อนุรักษ์อาหารพื้นบ้าน
มร.ชม. สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จัดการแข่งขันลาบ – ส้มตำ อนุรักษ์อาหารพื้นบ้าน
25 เมษายน 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ต๋ามฮีตโตยฮอย รดน้ำดำหัว ผู้บริหารและคณาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย
          บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. “ต๋ามฮีตโตยฮอย รดน้ำดำหัว ผู้บริหารและคณาจารย์ บัณฑิ...
21 เมษายน 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดประชุมและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬายุวชนภาคฤดูร้อนครั้งที่ 32  สนับสนุนเยาวชนเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด
มร.ชม. จัดประชุมและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬายุวชนภาคฤดูร้อนครั้งที่ 32 สนับสนุนเยาวชนเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด
21 เมษายน 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบทุนนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน
มร.ชม. พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบทุนนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4744963 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558