ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 44 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

7 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน จัดประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากรสายวิชาการ
            เมื่อที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมบุคลากรสายวิชาการ โดยในภาคเช้า มีบรรยายพิเศษเรื่อง "ทิศทางการพัฒนาคุณภาพวิชาการสู่ความเป็นเลิศ" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช อดีตอธิการบดีมหาิวทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นายกสภามหา...
7 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
อธิการบดี มร.ชม. นำ นศ. น้องใหม่กว่า 5,000 คน ทำบุญตักบาตร น้องใหม่ น้อมใจกตัญญู รู้พระคุณแม่
            เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 7 สิงหาคม 2558 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร พร้อมด้วยนักศึกษาน้องใหม่ และนักศึกษารุ่นพี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กว่า 6,000 คน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในงาน “ตักบาตรน้องใหม่ น้อมใจกตัญญู รู้พระคุณแม่” คณะสงฆ์ จำนวน 339 รูป เพื่อร่วมกันทำบุญเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี และเป็นการรับขวัญน้องใหม่ก่อนเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2558 โดยมี รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ สนามฟ...
6 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557
        เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ด้านภาษา เทคโนโลยี และวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2558 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาฯโดยตำแหน่ง กรรมการสภาฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภาฯ จา...
5 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมบนพื้นที่ศูนย์แม่ริม พร้อมรับฟังการประเมินผลงาน ประจำปี 2557
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมบนพื้นที่ศูนย์แม่ริม พร้อมรับฟังการประเมินผลงาน ประจำปี 2557          เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ทางภาษา เทคโนโลยี และวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้มีการประชุมครั้งที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2558 โดย ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกร...
4 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ ผศ.ดร.อรพินทร์ เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศ และ ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  วมส.
            ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศ และ ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมให้เกียรติกล...
4 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
อธิการบดี ต้อนรับ นศ.ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมราชินีนาถ รางวัลแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด ครั้งที่ 17
                รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร์ แขนง ศิลปประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ซึ่งสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศรางวัลยอดเยี่ยม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบ...
3 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. นำน้องใหม่ 6,000 คน เดินขึ้นดอย รับเข็ม ประจำปีการศึกษา 2558 (มีคลิป)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำน้องใหม่ 6,000 คน เดินขึ้นดอย รับเข็ม ประจำปี  2558        เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558 รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมเดินขึ้นดอย รับเข็ม ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เมื่อช่วงเช้ามืด พร้อมเดินนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาน้องใหม...
29 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ ผศ.ดร.อรพินทร์ นำทีมร่วมเวทีสรุปโครงการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สุขภาวะ Happy Workplace ภาคเหนือ
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมเวทีสรุปโครงการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สุขภาวะ Happy Workplace ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก            ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะ เข้าร่วมเวทีสรุปโครงการสนับสนุนการจัดตั...
29 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. ลงนามสัญญาจ้างกว่า 4 ร้อยล้านบาท สร้างกลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์บนพื้นที่ศูนย์แม่ริม
            อาจารย์ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วงเงินงบประมาณ 461,000,000 บาทโดยมี บริษัท ไทยไดโฮ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ก่อสร้าง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่            
29 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา นำพาอิ่มใจ เทิดไท้องค์ราชัน (มีคลิป)
            สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีแห่เทียนพรรษา นำพาอิ่มใจ เทิดไท้องค์ราชัน 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เน...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4148238 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558