มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 44 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

22 พฤศจิกายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้บริหารและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม
                    ผู้บริหารและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา คำนวณสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ถวายสัตย์ปฏิญาณแสด...
21 พฤศจิกายน 2559 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
CMRU Library Fair 2016 ส่งเสริมทศวรรษแห่งการอ่าน ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
CMRU Library Fair 2016 ส่งเสริมทศวรรษแห่งการอ่าน ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                 ----> สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน “CMRU Library Fair 2016” มุ่งส่งเสริมการอ่าน สร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 21 – 23 พฤศจิกายน นี้ ---> เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ผศ.สารุ่ง ตันตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเป...
20 พฤศจิกายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Assoc.Prof.Dr. Naomasa Sasaki จาก Kyoto University of Education
                คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Assoc.Prof.Dr. Naomasa Sasaki จาก Kyoto University of Education ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเพื่อเยี่ยมเยือนและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างสองมหาวิทยาลัย ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัม...
20 พฤศจิกายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้บริหาร มร.ชม. ให้การต้อนรับ คณะจาก Xi’an Jiaotong University
                    ผู้บริหารและอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะจาก Xi’an Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกัน (โครงการ 2 + 2) ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.ภาพ : วั...
18 พฤศจิกายน 2559 โดย พัชร์สิตา เจริญสุรภิรมย์
มร.ชม. เดินหน้าขยายความร่วมมือ ม.ดุยตัน ประเทศเวียดนาม  เสวนาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม
                            เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์  นาคนิษฐนนต์  ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย  อาจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.รุทธ  ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ
17 พฤศจิกายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนกระทงใหญ่ ประเภทสวยงาม กลุ่มที่ 1 ครองถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนกระทงใหญ่ ประเภทสวยงาม กลุ่มที่ 1 ครองถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี                    เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเดินขบวนในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประจำปี 2559 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ส่...
14 พฤศจิกายน 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
           มร.ชม. ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน          
14 พฤศจิกายน 2559 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
รั้วดำ – เหลือง นำทัพนักกีฬาลุยศึกรอบคัดเลือกเขตภาคเหนือ มุ่งสู่ “สุรนารีเกมส์”
รั้วดำ – เหลือง นำทัพนักกีฬาลุยศึกรอบคัดเลือกเขตภาคเหนือ มุ่งสู่ “สุรนารีเกมส์” ...
14 พฤศจิกายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมพิธีน้อมรำลึกวันพระบิดาฝนหลวง
                นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและลงนามแสดงความอาลัยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2559 ณ ลานหน้าสำนักชลประทานที่ 1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช องค์พระบิดาแห่งฝนหลวง ที่ทรงก่อใ...
13 พฤศจิกายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสัมมนาด้านการจัดทำคำของบประมาณและการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
                    การประชุมสัมมนาด้านการจัดทำคำของบประมาณและการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561                    กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดทำโครงการประชุมสัมมนาด้านการจัดทำคำของบประมาณและการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5244363 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558