ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 5 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

9 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สาธิต มร.ชม. เปิดอาคารปฐมวัย เตรียมความพร้อมปีการศึกษา 2560
  สาธิต มร.ชม. เปิดอาคารปฐมวัย เตรียมความพร้อมปีการศึกษา 2560           ดร.ถนอม อินทร...
8 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                    การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                    คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีผู้นำเสนอวิสัยทัศน์ฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา สะสอง , อาจารย์ภัทรกมล รักสวน และ...
6 กุมภาพันธ์ 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
อัครราชทูตที่ปรึกษา สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษารั้วดำ – เหลือง
อัครราชทูตที่ปรึกษา สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษารั้วดำ – เหลือง             ----> อัครราชฑูตที่ปรึกษา สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย บรรยายพิเศษ “ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย – สหรัฐอเมริกา และถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตในฐานะนักการทูต แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...
6 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
                    การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ                    คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยมีผู้นำเสนอวิสัยทัศน์ฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เดชวิทย์ นิลวรรณ , อาจารย์ เจิมขวัญ รัชชุศานติ และ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จอห์นน...
5 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ปฐมกษัตริย์เชียงใหม่ ประจำปี 2560
                    เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ลานอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พลตรีเกษรมสุข ตาคำ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ปฐมกษัตริย์เชียงใหม่ โดยมีปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการ ส่วนราชการ สถาบันการศึกษาและประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมวางพานพุ่มสักการะเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อแผ่นดิน ซึ่งภายในการประกอบ...
4 กุมภาพันธ์ 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
มร.ชม. ประชุมชี้แจงกำหนดการพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุและบวชเนกขัมมะ ถวายเป็นพระราชกุศล
มร.ชม. ประชุมชี้แจงกำหนดการพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุและบวชเนกขัมมะ ถวายเป็นพระราชกุศล             ---> เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดร.ถนัด  บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงกำหนดการพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุและบวชเนกขัมมะของมหาวิทยาลัย ให้แก่ผู้บริหาร คณาจ...
4 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้บริหารและคณาจารย์ มร.ชม. ร่วมงานการประกวดขบวนรถบุปผชาติ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 41
                    ผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงานการประกวดขบวนรถบุปผชาติ ในฐานะแขกผู้มีเกียรติและกรรมการตัดสินให้คะแนนการประกวด ประจำงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 41 Chiangmai Flower Festival 2017 ณ หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 41 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีการแสดงนิทรรศการไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน การประกวดขบวนรถบุปผชาติ การประกวดนางง...
4 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมงานพิธีเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 41
                    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงานพิธีเปิด งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 41 ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ในพิธีเปิดได้รีบเกียรติจากนายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 41 Chiangmai Flower Festival 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560                    โดยปีนี้เป็...
4 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                    คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้นำเสนอวิสัยทัศน์ฯ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.กฤษฎา บุญชม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี โดยในการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯมีผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ เพื่อสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบด...
4 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
หลักสูตรภาษาจีน มร.ชม. จัดนิทรรศการเปิดประตูสู่อารยธรรม มหัศจรรย์แห่งแดนมังกร ครั้งที่ 35
หลักสูตรภาษาจีน มร.ชม. จัดนิทรรศการเปิดประตูสู่อารยธรรม มหัศจรรย์แห่งแดนมังกร ครั้งที่ 35

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4042383 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558