มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 52 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

7 กันยายน 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชีวิตด้วยการเรียนรู้นอกห้องเรียน  จัดงาน “เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559”
  มร.ชม. ส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชีวิตด้วยการเรียนรู้นอกห้องเรียน
7 กันยายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2559
        สภามหาวิทยาลัย จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2559 โดยมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559          การประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2559 ได้มีวาระการประชุมที่สำคัญได้แก่ การพิจารณาเรื่องน...
7 กันยายน 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนประชาคมรั้...
5 กันยายน 2559 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
รั้วดำ - เหลือง ต้อนรับอาจารย์ นักศึกษา จาก College of Education , Zhejiang University
รั้วดำ - เหลือง ต้อนรับอาจารย์ นักศึกษา จาก College of Education , Zhejiang University
5 กันยายน 2559 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
มร.ชม. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาแดนมังกร ประจำปีการศึกษา 2559
มร.ชม. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาแดนมังกร ประจำปีการศึกษา 2559                                            ----> คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหารและนักศึกษาอย่างอบอุ่น ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากวิทยาลัยครูยูนนาน (Yunnan Normal University) สาธารณรัฐประชาชนจีน----> ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์  นาคนิษฐนนต์  ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเ...
2 กันยายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน เยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                    ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                    รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตร...
2 กันยายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษา มร.ชม.
                    บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา คำนวณสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับคุณสุชาติระมาศ ผู้ช่วยกร...
26 สิงหาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จัดการประกวดและเดินแฟชั่นโชว์ชุดพื้นบ้านไทยล้านนา “อนุรักษ์ผ้าไทย ราชภัฏเชียงใหม่ เทิดไท้ ราชินี”
                    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดการประกวดและเดินแฟชั่นโชว์ชุดพื้นบ้านไทยล้านนา “อนุรักษ์ผ้าไทย ราชภัฏเชียงใหม่ เทิดไท้ ราชินี”                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...
26 สิงหาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
CMRU Freshy Boys & Girls 2016 และ CMRU Freshy Concert 2016
                    Freshy รั้วดำ – เหลือง ร่วมกิจกรรม  CMRU Freshy Boys & Girls 2016                    องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม CMRU Freshy Boys & Girls 2016” ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยรา...
26 สิงหาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู – บายศรีสู่ขวัญ “น้อมจิตวันทาบูชาครู กตัญญูกตเวทิตา”
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู – บายศรีสู่ขวัญ “น้อมจิตวันทาบูชาครู กตัญญูกตเวทิตา”                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5564091 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558