มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 53 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

25 สิงหาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. – กองทุนมรรควิถี MOU  ด้านวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์และเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลเชิงพุทธ
มร.ชม. – กองทุนมรรควิถี MOU ด้านวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์และเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและความปลอดภัยตามมา...
22 สิงหาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การแสดงนาฏยลีลาผสมมัลติมีเดีย เรื่อง
                    การแสดงนาฏยลีลาผสมมัลติมีเดีย เรื่อง "9 คำสอนพ่อ" ปิดฉากความยิ่งใหญ่กับงาน “7 ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน”                    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการแสดงปิดงาน “7 ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน” ในชุดการแสดงนาฏยลีลาผสมมัลติมีเดีย เรื่อง "9 คำสอนพ่อ" โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบด...
21 สิงหาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
นักศึกษาภาคพิเศษ มร.ชม. จัดพิธีทำบุญตักบาตร - รับขวัญน้องใหม่
นักศึกษาภาคพิเศษ มร.ชม. จัดพิธีทำบุญตักบาตร - รับขวัญน้องใหม่           รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสยาม กันหาลิลา ผู้อำน...
20 สิงหาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สำนักทะเบียนและประมวลผล มร.ชม. จัดประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เตรียมความพร้อมการรับสมัครนักศึกษารอบโควตา – รับตรง ปีการศึกษา 2560
  สำนักทะเบียนฯ มร.ชม. จัดประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมการรับสมัครนักศึกษารอบโควตา – รับตรง ปีการศึกษา 2560
20 สิงหาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม.จัดบรรยายพิเศษทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย
มร.ชม.จัดบรรยายพิเศษทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ พล.อ.พหล สง่าเนตร รองประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในโอกาสบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางการปฏิรูปการศ...
19 สิงหาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล  เยือน ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เปิดงาน “7 ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน”
                    หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดงาน “7 ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน”                    หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “7 ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่น
18 สิงหาคม 2559 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2559 Thailand Research Expo 2016
คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2559 Thailand Research Expo 2016                  >>> เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ศุภชัย ศรีธิวงศ์ รองอธิการบดี ในนามตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลั...
18 สิงหาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์” ประจำปี 2559
                    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์” ประจำปี 2559                    รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพร...
17 สิงหาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2559
          สภามหาวิทยาลัย จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2559 โดยมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559          การประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2559 ได้มีวาระการประชุมที่สำคัญได้...
17 สิงหาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี เยี่ยมชมการเตรียมงานในวันสุดท้ายกับงาน “7 ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน”
                    นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี เยี่ยมชมการเตรียมงานในวันสุดท้ายกับงาน “7 ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน”                    ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ รองศาสตราจ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5564092 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558