ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 54 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

3 ตุลาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างลานพระพิฆเนศวร 90 ปี
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวรและวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างลานพระพิฆเนศวร ซึ่งจะประดิษฐานองค์พระพิฆเนศวร เฉลิมฉลอง 90 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ เป็นผู้ดำเนินการพิธี...
2 ตุลาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. จัดประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558
            เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ร่วมให้...
30 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. ประชุมอาจารย์ต้นแบบในการฝึกซ้อมบัณฑิตรุ่นที่ 39
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมอาจารย์ต้นแบบในการฝึกซ้อมบัณฑิตรุ่นที่ 39 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราช
30 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
องค์การนักศึกษา มร.ชม. จัดกิจกรรมใหญ่ รับเปิดโลกกิจกรรม 2558 (มีคลิป)
            เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม” ประจำปี 2558 ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านความคิดความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานเป็นหมู่คณะ ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการผลงานของชมรม การจำหน่าย สินค้าและอาหารมากมาย จากชมรมนักศึกษา กว่า 40 ชมรม และยังได้จัดกิจกรรมบันเทิงเริงรำวงย้อนยุคเพื่อจัดหารายได้สมทบทุน...
24 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำบุญสืบชะตา ประจำปี 2558
                เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ ศาลาร่มโพธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีทำบุญสืบชะตาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร...
24 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. จัดประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาม.ราชภัฏภาคเหนือ พิงคนครเกมส์
            เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28 "พิงคนครเกมส์" โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และนักวิชาการกีฬา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม...
22 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. มอบครุภัณฑ์การศึกษา แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน
            เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ณ ห้องรับรอง อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีม...
22 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
อธิการบดี ต้อนรับศิลปินแห่งชาติ พร้อมเปิดโครงการ
            ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จัดโครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ "กวีปากกาทอง" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อจูงใจและส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และสืบสานการประพันธ์บทร้อยกรองให้ดำรงคงอยู่สืบไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการลบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธา...
21 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รั้วดำ-เหลือง เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ (มีคลิป)
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ “เรือชนะคลื่น ๒๕๕๘” พร้อมเปิดนิทรรศการผู้เกษียณอายุราชการ ๒๕๕๘ โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โดยในปี ๒๕๕๘ นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีคณาจารย์และบุคลากรเกษียณอายุราชการ จำนวน ๕ ท่านได้แก่ ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัย...
18 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
อธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง เครือข่ายมหาวิทยาลัยสะเต็มศึกษา
            รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายสะเต็มศึกษา เพื่อ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4679323 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558