มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 54 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4 สิงหาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้บริหารและนักศึกษา มร.ชม. ร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ประชาชน ออกมาใช้สิทธิ์ ออกเสียงประชามติ (Big day) จังหวัดเชียงใหม่
                    ผู้บริหารและนักศึกษา มร.ชม. ร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ประชาชน ออกมาใช้สิทธิ์ ออกเสียงประชามติ (Big day) จังหวัดเชียงใหม่                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา คำนวณสกุณี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
3 สิงหาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สำนักหอสมุด มร.ชม. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการงานห้องสมุด”
                    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการงานห้องสมุด”                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์  ศิริบุญมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงป...
2 สิงหาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มร.ชม. จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการ “ราชภัฏเชียงใหม่ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” ปีการศึกษา 2559
                        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการ “ราชภัฏเชียงใหม่ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” ปีการศึกษา 2559                        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการ “ราชภัฏเชียงใหม่ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกั...
2 สิงหาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มร.ชม. จัดการอบรม “ผู้นำนักศึกษากับการลงประชามติ”
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรม “ผู้นำนักศึกษากับการลงประชามติ”                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา คำนวณสกุณี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยา...
1 สิงหาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มร.ชม. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559                    กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วย
30 กรกฏาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
กิจกรรม “เดินขึ้นดอย รับเข็ม” น้องใหม่รั้วดำ-เหลือง ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรม “เดินขึ้นดอย รับเข็ม” น้องใหม่รั้วดำ-เหลือง ประจำปีการศึกษา 2559                    นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม “เดินขึ้นดอย รับเข็ม” นักศึกษาใหม่ รั้วดำ – เหลือง ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประกอบพิธีถ
30 กรกฏาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประชุมบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประชุมบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559          รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีอาจารย์ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี อาจารย์วินัย ไชยวงค...
29 กรกฏาคม 2559 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
น้องใหม่ Freshy’59 ร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรอย่างพร้อมเพรียง
                   น้องใหม่ Freshy’59 ร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรอย่างพร้อมเพรียง>>> มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้นำนักศึกษา นักศึกษาน้องใหม่ กว่า 5,000 คน ร่วมในพิธีถวาย...
29 กรกฏาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มร.ชม. ร่วมใจกัน BIG Cleaning Day ประจำปี 2559
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มร.ชม. ร่วมใจกัน BIG Cleaning Day ประจำปี 2559                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประธานในพิธี ได้ใช้สายฉีดน้ำ ฉีดล้างถนนหน้าอาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเปิดกิจกรรม BIG Cleaning Day ประจำปี 2559 โดย กองอา...
29 กรกฏาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
มร.ชม. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ&n...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5455278 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558