มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 56 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

28 กรกฏาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
คณะผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ           รศ.น.สพ.ศุภชัย  ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารร่วมพิธีลงนามถว...
27 กรกฏาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมคนทำงานเรียนรู้การพัฒนาตน  ค้นหาความสุขอย่างยั่งยืน ปลูกฝังคุณธรรม เพิ่มศักยภาพการทำงาน
มร.ชม.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมคนทำงานเรียนรู้การพัฒนาตนค้นหาความสุขอย่างยั่งยืน ปลูกฝังคุณธรรม เพิ่มศักยภาพการทำงา...
26 กรกฏาคม 2559 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มร.ชม. ร่วมรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมรายงานผลสัมฤทธิ์
25 กรกฏาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มร.ชม. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน และประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 1
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 1                    รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
23 กรกฏาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สาขาวิชาญี่ปุ่น มร.ชม. จัดนิทรรศการญี่ปุ่น ครั้งที่ 19 ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์ เชียงใหม่
                    รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการญี่ปุ่น ครั้งที่ 19 และให้การกล่าวต้อนรับท่านกงสุลซินยา  อาโอกิ Shinya  Aoki : Consulate - General of Japan in Chiang Mai, Thailand ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ...
22 กรกฏาคม 2559 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัด Workshop “KM กับการพัฒนาองค์กร”
                            สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัด Workshop "KM กับการพัฒนาองค์กร”         ...
22 กรกฏาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ รับมอบทุนการศึกษาจาก บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด
                    กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ได้รับมอบทุนการศึกษาจาก บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กล่าวต้อนรับ ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ เจ้าของบริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด พร้อมค...
22 กรกฏาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “ร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อปวงชนชาวไทย”
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “ร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อปวงชนชาวไทย” เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีแล...
16 กรกฏาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. จัดพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559
            คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 จากคณะวิทยาการจัดการ ศูนย์แม่สา น้อมถวาย ณ วัดแม่สา(หลวง) และ วัดดาราภิมุข(บ่อปุ๊) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 นำโดย ผศ.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานพิธี พร้อมด้วย ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฝ่ายวิชาการ และผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราช
15 กรกฏาคม 2559 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จัดพิธีหล่อเทียน เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จัดพิธีหล่อเทียน เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา         รศ.น.สพ.ศุภชัย  ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีหล่อเทียน เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5564091 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558