มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 57 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

14 กรกฏาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
กองพัฒนานักศึกษา มร.ชม. เปิดบ้านต้อนรับ คณะศึกษาดูงานกองพัฒนานักศึกษา มร.พส.
            กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...
13 กรกฏาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
พิธีแห่เทียนพรรษา นำพาอิ่มใจ เทิดไท้
            สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีแห่เทียนพรรษา นำพาอิ่มใจ เทิดไท้ "ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ" เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2559 เพื่อความเป็นสิริมงคล และอันเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้ได้มีพิธีแห่จากมหาว
13 กรกฏาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มร.ชม. จัดการอบรมเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้กับคณะกรรมการบริหารองค์กรนักศึกษา
            กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้กับคณะกรรมการบริหารองค์กรนักศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยสภานักศึกษา องค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาทุกคณะ วิทยาลัย โดยท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิท...
13 กรกฏาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การวิพากษ์แผนปฏิบัติงาน และกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ “แนวปฏิบัติการบริการนักศึกษาที่ดี”
            ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการวิพากษ์แผนปฏิบัติงาน และกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ (Knowledge Management : KM) ในหัวข้อ “แนวปฏิบัติการบริการนักศึกษาที่ดี” ซึ่งจัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงา...
11 กรกฏาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
พิธีอัญเชิญองค์พระพิฆเนศวร รุ่น 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีอัญเชิญองค์พระพิฆเนศวร รุ่น 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว จากลานพระพุทธจตุรทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มาประดิษฐาน ณ ลานพระพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...
11 กรกฏาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะผู้บริหาร มร.ชม.ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวัน สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559
            คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559            นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ สถาบันการศึกษ...
10 กรกฏาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช”  ถ่ายทอดความรู้ขยายพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์
มร.ชม. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช”ถ่ายทอดความรู้ขยายพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์          รศ.ดร.ประพันธ์  ...
10 กรกฏาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. เปิดศูนย์สะเต็มศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มุ่งฝึกทักษะพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
มร.ชม. เปิดศูนย์สะเต็มศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มุ่งฝึกทักษะพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์          รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สะเต็มศึกษามหาวิท...
6 กรกฏาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2559
            สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ในระเบียบวาระแจ้งเพื่อทราบข้อที่ 1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีการมอบสัมฤทธิบัตรให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน...
6 กรกฏาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดโครงการ“OFFICE SYNDROME” รู้ทัน ป้องกันได้
 มร.ชม. จัดโครงการ“OFFICE SYNDROME” รู้ทัน ป้องกันได้รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5564091 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558