มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 58 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

5 กรกฏาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ต้อนรับ ราชภัฏพระนคร    เยือนรั้วดำเหลืองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
มร.ชม. ต้อนรับ ราชภัฏพระนคร   เยือนรั้วดำเหลืองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิช...
4 กรกฏาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
บิ๊ก The Star 12 เดินทางเข้าขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มร.ชม. ในการร่วมเป็นกำลังใจและให้การสนับสนุนการประกวด The Star 12
            บิ๊ก กฤษฎา จันทร์ดี หรือ บิ๊ก The Star 12 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางเข้าพบท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมทั้งคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อขอบคุณที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเช...
4 กรกฏาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ต้อนรับผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอลทั่วประเทศ  ร่วมอบรมหลักสูตร FAT Futsal Coaching Course Level 1
มร.ชม. ต้อนรับผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอลทั่วประเทศ ร่วมอบรมหลักสูตร FAT Futsal Coaching Course Level 1
2 กรกฏาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและศักยภาพในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรือโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรม...
1 กรกฏาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม.  จัดงาน “ 4 ทศวรรษ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏเชียงใหม่ เทิดไท้ปิ่นราชัน”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จัดงาน “ 4 ทศวรรษ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏเชียงใหม่ เทิดไท้ปิ่นราชัน”
1 กรกฏาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม.จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนดินแดนแผ่นดินใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน
มร.ชม.จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนดินแดนแผ่นดินใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน
30 มิถุนายน 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ประชาสัมพันธ์ มร.ชม. จัดอบรม “แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์”
ประชาสัมพันธ์ มร.ชม. จัดอบรม “แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์”          อาจารย์ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ “แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์” โดยมีนายชัยพินธ์ ขัติยะ หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ประจำ...
30 มิถุนายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ค่ายพัฒนานักศึกษาใหม่ วิทยาลัยนานาชาติ  ประจำปี 2559
            วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และบุคลิกภาพ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบ...
29 มิถุนายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ค่ายพัฒนานักศึกษาใหม่และการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2559
            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการค่ายพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเ...
27 มิถุนายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ค่ายพัฒนานักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และบุคลิกภาพ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษ

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5564091 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558