มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 59 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

18 มิถุนายน 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สนอ. จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมสร้างสามัคคี โครงการพัฒนาบุคลากร สังกัดสำนักงานอธิการบดี รุ่นที่ 2
สนอ. รั้วดำเหลือง จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมสร้างสามัคคี โครงการพัฒนาบุคลากร สังกัดสำนักงานอธิการบดี รุ่นที่ 2        &nb...
14 มิถุนายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมเป็นเกียรติและรับใบประกาศเกียรติคุณในงาน “วันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2559” World Blood Donor Day 2016 โดย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่
            ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดงาน “วันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2559” World Blood Donor Day 2016 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และนางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใ...
13 มิถุนายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จับมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ “พัฒนาคุณภาพแรงงานเชียงใหม่รองรับอาเซียน”
            ผู้ช่วยศาสตาจารย์สุกัญญา คำนวณสกุณี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “พัฒนาคุณภาพแรงงานเชียงใหม่รองรับอาเซียน” ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีนางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และคณะจากสำนักจัดหารงา...
10 มิถุนายน 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ราชภัฏภาคเหนือประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานกิจการนักศึกษา
ราชภัฏภาคเหนือประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานกิจการนักศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา  คำนวนสกุณี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะประธานเครือข่ายผู้บริหารงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือเป็นประธานการประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2559   ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2559  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10 มิถุนายน 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม.จัดสัมมนา Update ข่าวสารนักบัญชีระดับนานาชาติและร่างมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม.จัดสัมมนา “Update ข่าวสารนักบัญชีระดับนานาชาติและร่างมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (IFRS For SMEs)”          รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานโครงการอบรมสัมมนา “Update ข่าวสารนักบัญชีระด...
9 มิถุนายน 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ครบรอบ720ปี ประเพณีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2559
                                        ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ครบรอบ720ปี 
8 มิถุนายน 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะกรรมการบริหารวิชาการร่วมการประชุม ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559
คณะกรรมการบริหารวิชาการร่วมการประชุม ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559           คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาล...
8 มิถุนายน 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สถาบันวิจัย มร.ชม.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบทความทางวิชาการเพื่อสังคม”
สถาบันวิจัย มร.ชม.
4 มิถุนายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มร.ชม. ส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 4-11 มิถุนายน 2559 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่...
4 มิถุนายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มร.ชม. จัดการประชุมอาจารย์นิเทศก์ นักศึกษาโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ
            สำนักทะเบียนและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดการประชุมอาจารย์นิเทศก์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประเมินผล อาคาร 3 มหาวิท...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5461829 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558