มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 59 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

19 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้ช่วยราชเลขาธิการ สำนักราชเลขาธิการ ประชาสัมพันธ์โครงการ “เยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ” รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ
            เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 นายปรีชา ส่งกิตติสุนทร ผู้ช่วยราชเลขาธิการ สำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง พร้อมคณะ เดินทางมาประชาสัมพันธ์โครงการ “เยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ” รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
19 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ให้เกียรติเดินทางมาเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง “การศึกษาในประเทศฟินแลนด์”
            เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านให้การต้อนรับ Mrs.Kirsti Westphalen (ท่านทูต กีร์สติ เวสฟาเลน) เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ให้เกียรติเดินทางมาเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง “การศึกษาในประเทศฟินแลนด์” ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีท่าน ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานคณะกรรมการ่างเสริ...
18 กุมภาพันธ์ 2559 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
นายกเหล่ากาชาด ชม. ตรวจเยี่ยมดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
            เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา คำนวณสกุณี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นผู้ให้การต้อนรับ ณ ห้องสะบันงา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้การเข้าตรวจเยี่ยมดูแลนักเรียนในพระร...
15 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
รองอธิการบดี มร.ชม. ร่วมให้การต้อนรับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในการเยี่ยมเยียนนักศึกษาทุนพระราชทานของมหาวิทยาลัย
            เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านให้การต้อนรับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา คำนวณสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการที่ทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้วางแผนออกเดินทางเยี่ยมเยียนนักเรียน นักศึกษาทุนพระราชทานเพื่อการศึก...
14 กุมภาพันธ์ 2559 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันราชภัฏ 2559
                มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว เนื่องในวันราชภัฏ วันแห่งเกียรติยศ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระราชทานนาม "ราชภัฏ" ให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ จนกระทั่งยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏจวบจนปัจจุบัน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นตัวแทนกล่าวถวายราชสดุดี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร แล...
13 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28
ภาพพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28 "พิงคนครเกมส์" ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร....
9 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
พิธีเปิดกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28 “พิงคนครเกมส์”
            เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28 “พิงคนครเกมส์” ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมาร่วมเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายปวิณ ...
6 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้บริหารและคณาจารย์ มร.ชม. ร่วมงานการประกวดขบวนรถบุปผชาติ ในฐานะแขกผู้มีเกียรติและกรรมการตัดสินให้คะแนนการประกวด
            เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงานการประกวดขบวนรถบุปผชาติ ในฐานะแขกผู้มีเกียรติและกรรมการตัดสินให้คะแนนการประกวด ประจำงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 40 Chiangmai Flower Festival 2016 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีการแสดงนิทรรศการไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน การประกวดขบวนรถบุปผชาติ การประกวดนางงามบุปผชาติ และนางงามบุปผชาตินานาชาติ การจำหน่ายสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ การแสดงดนตรี...
6 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
รองอธิการบดี มร.ชม. ร่วมงานพิธีเปิด งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 40
            เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ท่านรองศาสตราจารย์ น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงานพิธีเปิด งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 40 ณ ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ในพิธีเปิดได้รีบเกียรติจากนายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 40 Chiangmai Flower Festival 2016 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีการแสดงนิทรรศการไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน การประกวดข...
5 กุมภาพันธ์ 2559 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
พร้อมคว้าเจ้าเหรียญทอง อธิการบดีให้โอวาท เน้นเป็นเจ้าภาพที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา
            รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้โอวาททัพนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28 "พิงคนครเกมส์" ในฐานะเจ้าภาพ โดยเน้นย้ำให้ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาทุกคน เป็นเจ้าภาพที่ดี ให้การต้อยนรับเพื่อนจากราชภัฏภาคเหนือด้วยมิตรภาพ ลงแข่งขันด้วยน้ำใจนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ พร้อมอวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงย...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5104139 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558