มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 6 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

30 พฤศจิกายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
                    การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 จากคณะกรรมการประเมินที่มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินอีก 4 คน ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการ...
30 พฤศจิกายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จับมือ ม.หัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน  MOU แลกเปลี่ยนด้านวิชาการและวัฒนธรรม
  มร.ชม. จับมือ ม.หัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน MOU แลกเปลี่ยนด้านวิชาการและวัฒนธรรม
27 พฤศจิกายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
หอการค้าอเมริกันในประเทศไทยมอบทุนสนับสนุนการศึกษา  แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560
หอการค้าอเมริกันในประเทศไทยมอบทุนสนับสนุนการศึกษา แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560
26 พฤศจิกายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ร.9  สนองพระราชปณิธาน ร.10 พัฒนาหลักสูตร “ศาสตร์พระราชา”
  ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ร.9 สนองพระราชปณิธาน ร.10 พัฒนาหลักสูตร “ศาสตร์พระราชา”
24 พฤศจิกายน 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับ คณะผู้บริหารระดับมัธยมศึกษาเมืองเม้าหมิง  มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับ คณะผู้บริหารระดับมัธยมศึกษาเมืองเม้าหมิง มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
23 พฤศจิกายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ศิลปินวง Pause ร่วมให้สัมภาษณ์สดกับ FM 88.50 MHz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                    ศิลปินวง Pause ร่วมให้สัมภาษณ์สดกับ FM 88.50 MHz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะ ร่วมต้อนรับศิลปินจากสังกัด ME Records วงพอส (Pause) ได้แก่ “เฟ้น-ประภาพ ตันเจริญ” นักร้องอีกหนึ่งคนของวง, “นอ - นรเทพ มาแสง” มือเบส, “เอ -พลกฤษณ์ วิริยานุภาพ” มือกีตาร์และ “บอส - นิรุจ เดชบุญ”...
18 พฤศจิกายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย - ลาว ครั้งที่ 14 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                    โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย - ลาว ครั้งที่ 14 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                    เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแสดงแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย - ลาว ครั้งที่ 14 ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทย...
17 พฤศจิกายน 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมลงนาม MOU
ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมลงนาม MOU
15 พฤศจิกายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดงาน วัน GIS DAY 2017 : เรียนรู้ภูมิศาสตร์กับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  เผยแพร่การค้นคว้าวิจัยทางภูมิศาสตร์ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางภูมิศาสตร์ที่ทันสมัย
มร.ชม. จัดงาน วัน GIS DAY 2017 : เรียนรู้ภูมิศาสตร์กับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เผยแพร่การค้นคว้าวิจัยทางภูมิศาสตร์ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางภูมิศาสตร์ที่ทันสมัย            
15 พฤศจิกายน 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับผู้บริหารจาก Nanjing Tech University Pujiang Institute สาธารณรัฐประชาชนจีน
ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับผู้บริหารจาก Nanjing Tech University Pujiang Institute สาธารณรัฐประชาชนจีน

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5014188 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558