มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 60 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

5 กุมภาพันธ์ 2559 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. มอบทุนสนับสนุน นศ.ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศประกวดร้องไทยลูกทุ่ง
            รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีมอบทุนสนับสนุนให้แก่ นางสาวพรสวรรค์ ปันดี นักศึกษาภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ การประกวดร้องไทยลูกทุ่ง ในรายการ "ศึกวันดวลเพลง"  จำนวน 5,000 บาท
5 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มร.ชม. จับมือ สโมสรเวียงพิงค์ ฟุตซอลคลับ ร่วมพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตซอล พร้อมก้าวสู่การเป็นนักกีฬาฟุตซอลอาชีพที่มีคุณภาพ
                เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายธนากร กองศรีนวล ประธานสโมสรเวียงพิงค์ เชียงใหม่ฟุตซอล และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนากีฬาฟุตซอล ซึ่งหน่วยงาน ทั้งสองมีเจตนารมณ์เห็นพ้องต้องกันในการสน...
5 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ
            เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ปฐมกษัตริย์เชียงใหม่ ณ ลานอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ โดยท่านดร.ณัฏฐพร จักรวิเชียร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
4 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มร.ชม. จัดงานเทศกาลตรุษจีนแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม
            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นายเฉา เสี่ยวเหลียง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ นครเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวแสดง
4 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มร.ชม. จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน
            เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่ เพื่อให้คณะกรรมการผู้ประเมินในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถา...
4 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาจารย์ผู้สอนบัญชี โดย ภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม.
            เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาจารย์ผู้สอนบัญชีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ หลักสูตร “Update มาตรฐานการบัญชีและการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาส...
3 กุมภาพันธ์ 2559 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
สำนักงานสภา มร.ชม. จัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภาฯ
       เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.....สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติอ่านพระบรมราชโองการโปรดเก...
30 มกราคม 2559 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
หลักสูตรภาษาจีน แสดงศักยภาพ จัดงานเปิดประตูสู่สรวงสวรรค์ มหัศจรรย์แห่งแดนมังกร ครั้งที่ 14
            หลักสูตรภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานเปิดประตูสู่สรวงสวรรค์ มหัศจรรย์แห่งแดนมังกร ครั้งที่ 14 ประจำปี 2559 โดยได้รับเดียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ ท่าน Wang Xiu Cheng รองกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดงาน ภายในงาน มีการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน การประกวดร้องเพลงจีนพร้อมเต้นประกอบเพลง ซุ้มกิจก...
30 มกราคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี มร.ชม. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เรื่อง
            ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน WETV เคเบิลทีวี ในนามมหาวิทยาลัย โอกาสต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา พร้อมให้ข้อมูลการรับนักศึกษา ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีกำหนดเปิดรับ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึง 1 พฤษภาคม 2559 โดยสามารถติดตามรายละเอียดเ
25 มกราคม 2559 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย คุณศิริพร ริพล รักษาการผู้อำนวยการศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณ สมเด็จพระเนศวรมหาราช และถวายพวงมาลัยดอกไม้หอม พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเนศวร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา "ค่ายนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 ณ กก.5 บก.กฝ. ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5104139 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558