มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 69 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

3 กุมภาพันธ์ 2559 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
สำนักงานสภา มร.ชม. จัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภาฯ
       เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.....สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติอ่านพระบรมราชโองการโปรดเก...
30 มกราคม 2559 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
หลักสูตรภาษาจีน แสดงศักยภาพ จัดงานเปิดประตูสู่สรวงสวรรค์ มหัศจรรย์แห่งแดนมังกร ครั้งที่ 14
            หลักสูตรภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานเปิดประตูสู่สรวงสวรรค์ มหัศจรรย์แห่งแดนมังกร ครั้งที่ 14 ประจำปี 2559 โดยได้รับเดียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ ท่าน Wang Xiu Cheng รองกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดงาน ภายในงาน มีการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน การประกวดร้องเพลงจีนพร้อมเต้นประกอบเพลง ซุ้มกิจก...
30 มกราคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี มร.ชม. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เรื่อง
            ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน WETV เคเบิลทีวี ในนามมหาวิทยาลัย โอกาสต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา พร้อมให้ข้อมูลการรับนักศึกษา ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีกำหนดเปิดรับ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึง 1 พฤษภาคม 2559 โดยสามารถติดตามรายละเอียดเ
25 มกราคม 2559 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย คุณศิริพร ริพล รักษาการผู้อำนวยการศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณ สมเด็จพระเนศวรมหาราช และถวายพวงมาลัยดอกไม้หอม พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเนศวร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา "ค่ายนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 ณ กก.5 บก.กฝ. ...
25 มกราคม 2559 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. เปิดเวทีพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
            กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น (ระยะที่ 2) โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2559 ทั้งนี้ในวันแรกของการอบรมได้รับเกียรติจาก อาจารย์ถนัด บุญชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมบรรยายเรื่อง ความก้าวหน้าของบุค...
17 มกราคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้แทนคณะผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมพิธีงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
            เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559 ผู้แทนคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
15 มกราคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี มร.ชม. ร่วมการประชุมสัมมนา “แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558”
            เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558” ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วม...
14 มกราคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มร.ชม. เป็นประธานเปิดกิจกรรม
            เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดกิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" เนื่องในวโรกาสมหามงคลปีพุทธศักราช 2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา เป็นวาระที่พสกนิกรชา...
9 มกราคม 2559 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. มอบความสุขเยาวชนในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
            เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดเวทีมอบความสุขเป็นของขวัญวันเด็กให้กับเยาวชนตัวน้อยที่มาร่วมสนุกในกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ซึ่งองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาทุกคณะ ทุกวิทยาลัย ได้จัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนานตลบอบอวลไปด้วยความสุขทั้งงาน โดยยังได้เนรมิตสวนสนุกขนาดย่อมให้น้องๆ ที่มาร่วมงานได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆมา...
อธิการบดี มร.ชม. เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา “การผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ”
            เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา “การผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ” ณ ห้องประชุมกาสะลอง (ห้องประชุม 5) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยการอบรมสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากดร.ถนอม อินทรกำเนิด

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5581149 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558