ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 7 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

20 มิถุนายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
นักศึกษาภาคพิเศษ  ร่วมพิธีไหว้ครูและรับเข็มตรามหาวิทยาลัย รับขวัญน้องใหม่รั้วดำเหลืองก่อนภาคเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
นักศึกษาภาคพิเศษ  ร่วมพิธีไหว้ครูและรับเข็มตรามหาวิทยาลัย รับขวัญน้องใหม่รั้วดำเหลืองก่อนภาคเปิดเรียน ...
19 มิถุนายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ  ประจำปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษประจำปีการศึกษา 2560
19 มิถุนายน 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
สภามหาวิทยาลัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
สภามหาวิทยาลัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
18 มิถุนายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มร.ชม. จัดกิจกรรมรับน้องเดินขึ้นดอยสักการะพระธาตุดอยกองมู พร้อมแห่ตราพระราชลัญจกร ด้วยรำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9
                    วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรับน้องเดินขึ้นดอยสักการะพระธาตุดอยกองมู พร้อมแห่ตราพระราชลัญจกร ด้วยรำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9                    ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมรับน้องเดินขึ้นดอย นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที...
17 มิถุนายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
                    วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560                    ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ อาคารศูนย์กลางเรียนรู้ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาให...
16 มิถุนายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมเตรียมงาน ๑๐๐ ปีชาตกาล  เจ้าสุนทร ณ เชียงใหม่ บุคคลสำคัญทางดนตรีล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมเตรียมงาน ๑๐๐ ปีชาตกาล เจ้าสุนทร ณ เชียงใหม่ บุคคลสำคัญทางดนตรีล้านนา
12 มิถุนายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร  ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร
11 มิถุนายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มร.ชม.จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560                    ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 โดยท่านประธานในพิธีกล่าวต้อนรับพร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 แนะนำคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย แนะแนวทางการปฏิบัติตนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อให้ประสบการณ์ความสำเร็จ จบ...
10 มิถุนายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เร่งเดินหน้าพัฒนาหลักสูตรใหม่ จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินนานาชาติ เพื่อสร้างบัณฑิตให้ได้มาตรฐานระดับสากลในสายงานด้านการบิน
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เร่งเดินหน้าพัฒนาหลักสูตรใหม่ จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินนานาชาติ เพื่อสร้างบัณฑิตให้ได้มาตรฐานระดับสากลในสายงานด้านการบิน                    ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมวิพากษ์หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินนานาชาติ หลักสูตรใหม่ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้อ...
10 มิถุนายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
รั้วดำเหลืองต้อนรับพนักงานใหม่บรรยากาศอบอุ่น  เตรียมจัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รั้วดำเหลืองต้อนรับพนักงานใหม่บรรยากาศอบอุ่น เตรียมจัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4573516 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558