ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 7 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

10 มีนาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีลงนาม TOR ระหว่างอธิการบดีกับคณบดีและผู้อำนวยการในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีลงนาม TOR ระหว่างอธิการบดีกับคณบดีและผู้อำนวยการในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่                    ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงนาม TOR ระหว่างอธิการบดีกับคณบดีและผู้อำนวยการสถาบันในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเช...
10 มีนาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบโล่เกียรติยศ ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ควบวาระการดำรงตำแหน่ง
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบโล่เกียรติยศ ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ควบวาระการดำรงตำแหน่ง เพื่อแสดงความขอบคุณในการร่วมกันบริหารมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลา 4 ปี                    ที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี มห...
9 มีนาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
กองพัฒนานักศึกษา มร.ชม. ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมรับนโยบายสานต่องานกิจการนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา มร.ชม. ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมรับนโยบายสานต่องานกิจการนักศึกษา               เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย นายสยาม กันหาลิลา ปฏิบั...
คณะผู้บริหารและบุคลากร มร.ชม. ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
                    คณะผู้บริหารและบุคลากร มร.ชม. ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ                    คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระบิ...
2 มีนาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ผู้บริหาร มร.ชม. แสดงมุทิตาจิตและร่วมพิธีสมโภชหิรัญบัฏ
ผู้บริหาร มร.ชม. แสดงมุทิตาจิตและร่วมพิธีสมโภชหิรัญบัฏ         ---> มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย เข้าแสดงมุทิตาจิตและร่วมพิธีสมโภชหิรัญบัฏ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง (รองสมเด็จ) พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงปู่ "พระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล)" ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวั...
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2560
                    การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2560                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2560 โดยมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรต...
พิธีมอบเกียรติบัตรผู้นำนักศึกษาและพิธีการรับ-ส่งหน้าที่ผู้นำนักศึกษา
                    กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้นำนักศึกษาที่หมดวาระการดำรงตำแหน่งและพิธีการรับ-ส่งหน้าที่ผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559-2560                    ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรผู้นำนักศึกษาที่หมดวาระการดำรงตำแหน่งและพิธีการรับ-ส่งหน้าที่ผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559-2560 พร้อมด...
27 กุมภาพันธ์ 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มร.ชม. ต้อนรับคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมมะซาง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำสมาชิก (สนช.) เยี่ยมชม และรับฟังการบรรยายความก...
22 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
พิธีลาสิกขา พระนวกะและเนกขัมมะจาริณี มร.ชม. ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ฯ (ชมประมวลภาพตลอดการจัดโครงการ)
                    พิธีลาสิกขา พระนวกะและเนกขัมมะจาริณี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                    เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 พระนวกะและเนกขัมมะจาริณี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทำพิธีลาสิกขา ณ พระวิหารหลวง วัดป่าดารา...
22 กุมภาพันธ์ 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
นักกีฬารั้วดำ – เหลือง ประเดิมชัยนัดเปิดสนาม “สุรนารีเกมส์” ครั้งที่ 44 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นักกีฬารั้วดำ – เหลือง ประเดิมชัยนัดเปิดสนาม “สุรนารีเกมส์” ครั้งที่ 44 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                    。◕‿◕。 ประเดิมวันแรก (21 กุมภาพันธ์ 2560) เปิดสนามกีฬาปัญญาชน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย “สุรนารีเกมส์” ครั้งที่ 44 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นักกีฬารั้วดำ – เหลือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้า 2 เหรียญเงิน จากการแข่งขันพายเรือคายัค สลาลอม ระยะทาง 200 เมตร (หญิง) ผลงานของนา...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4265892 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558