ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 7 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

23 เมษายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน “ราชภัฏเชียงใหม่พบปะศิษย์เก่า”
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน “ราชภัฏเชียงใหม่พบปะศิษย์เก่า”                    ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “ราชภัฏเชียงใหม่พบปะศิษย์เก่า” ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าวิทยาลัยครูเชียงใหม่ ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏเชียงให...
23 เมษายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีสระเกล้าดำหัวผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส ประจำปี 2560 ร่วมสืบสานประเพณีป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีสระเกล้าดำหัวผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส ประจำปี 2560 ร่วมสืบสานประเพณีป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่                    ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง...
21 เมษายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                    การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                    สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ในเวลา 09.00 – 15.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีผู้สมัครจำนวน 2 หมายเลข ได้แก่ หมายเลข 1 ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไ...
20 เมษายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน To Be Number  One ต้านยาเสพติด อายุไม่เกิน 17 ปี ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน To Be Number One ต้านยาเสพติด อายุไม่เกิน 17 ปี ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด                    ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน To Be Number One ต้านยาเสพติด อายุไม่เกิน 17 ปี ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 ณ โรงย...
13 เมษายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเดินขบวนแห่และพิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเดินขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560                    คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเดินขบวนแห่และพิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด ณ แยกสันป่าข่อย ถนนเจริญเมือง จังห...
13 เมษายน 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ใสสะอาด ป.ป.ช. ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อยู่ในระดับสูง
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ใสสะอาด ป.ป.ช. ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อยู่ในระดับสูง       ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับคะแนนในระดับสูง 77.60 คะแนน         ดร.ถนัด  บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมแล...
11 เมษายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาเรียนฟรี 1 ปีการศึกษา ให้แก่นักศึกษาผู้ทำความดีต่อสังคม
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาเรียนฟรี 1 ปีการศึกษา ให้แก่นักศึกษาผู้ทำความดีต่อสังคม                    ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประธานที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้แก่นางสาวอาลิษา อาษาราษฏร์ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพร...
10 เมษายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จับมือชาวตำบลริมเหนือ  ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีขยะรีไซเคิล “เปลี่ยนขยะให้เป็นกองบุญ”
มร.ชม. จับมือชาวตำบลริมเหนือ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีขยะรีไซเคิล “เปลี่ยนขยะให้เป็นกองบุญ”
9 เมษายน 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดแถลงข่าวกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน To Be Number One ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 33
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดแถลงข่าวกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน To Be Number One ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 33          ----> เยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงร่วมชิงชัย 6 ชนิดกีฬา รวมทั้งสิ้น 67 ทีม ในการแข่งขันกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน To Be Number One อายุไม่เกิน 17 ปี ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 ----> เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  สิงฆราช ร...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการก่อมลพิษหมอกควันและป้องกันดูแลสุขภาพ
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการก่อมลพิษหมอกควันและป้องกันดูแลสุขภาพ                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ลดการก่อมลพิษหมอกควันและป้องกันดูแลสุขภาพ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 ณ ลานด้านหน้ากองพัฒนานักศึกษา อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาและผลกระทบที่จะเก...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4430134 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558