ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 7 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

28 มกราคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ทัพนักกีฬารั้วดำเหลืองรับฟังโอวาทจากผู้บริหารก่อนเดินทางร่วมแข่งขัน 2 รายการใหญ่“ทะเลแก้วเกมส์” - “สุรนารีเกมส์”
ทัพนักกีฬารั้วดำเหลืองรับฟังโอวาทจากผู้บริหารก่อนเดินทางร่วมแข่งขัน 2 รายการใหญ่“ทะเลแก้วเกมส์” - “สุรนารีเกมส์”
28 มกราคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ร่วมต้อนรับกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมฉลองเทศกาลตรุษจีน
  มร.ชม. ร่วมต้อนรับกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมฉลองเทศกาลตรุษจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองเทศกาลตรุษจีนและต้อนรับ
28 มกราคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม.ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระเดชพระคุณ “พระเทพวิสุทธิคุณ”
มร.ชม.ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระเดชพระคุณ “พระเทพวิสุทธิคุณ” รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอฮอด
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ต้อนรับผู้อำนวยการสถาบัน Global Adventure Teaching Volunteer Thailand เพื่อหารือแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา
                 วันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสถาบัน Global Adventure Teaching Volunteer Thailand  ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการด...
26 มกราคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ                     ---> เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ทรงเยี่ยมแ...
25 มกราคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะผู้บริหารและบุคลากร มร.ชม.  ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560
คณะผู้บริหารและบุคลากร มร.ชม.ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560
24 มกราคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ผู้บริหาร มร.ชม. เข้าติดตามความเรียบร้อยพื้นที่ความรับผิดชอบ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ
ผู้บริหาร มร.ชม. เข้าติดตามความเรียบร้อยพื้นที่ความรับผิดชอบ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ       เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 อาจารย์ถนัด บุญชัย รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ชาตรี มณีโกศล ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา ในการเตรียมการรับเสด็จฯ พื้นที่ความรับผิดชอบ ได้แก่ ห้องสมุด ห้องเรียนก่อนวัยเรียน ห้องประถมศึกษา และการเตรียมสาธิตการสอน ณ โรงเรียนบ้านใ...
คณะผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ๑๐๐ วัน ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรทหาภูมิพลอดุลยเดช
             วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลใหญ่ประจำเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนร่วมพิธี ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดี และน้อม...
20 มกราคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ผู้บริหาร มร.ชม. แสดงมุฑิตาสักการะและขอพรปีใหม่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ (เป็นวันที่สาม)
ผู้บริหาร มร.ชม. แสดงมุฑิตาสักการะและขอพรปีใหม่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ (เป็นวันที่สาม)          ----> รศ.ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ถนัด  บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร ร่วมแส...
20 มกราคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะผู้บริหาร มร.ชม. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  มอบกระเช้าส่งความสุขรับศักราชใหม่ พุทธศักราช 2560
คณะผู้บริหาร มร.ชม. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบกระเช้าส่งความสุขรับศักราชใหม่ พุทธศักราช 2560

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4042383 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558