ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 7 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

6 สิงหาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวมพลังมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสาน
                    นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวมพลังมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสาน                    สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การนักศึกษา คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษและหัวหน้าหมู่เรียน ในฐานะผู้แทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบเงินบริจาคของนักศึกษา เพื่อหาเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสาน โดยมีผู...
6 สิงหาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ฉลองครบรอบความสัมพันธ์ 130 ปี ไทย-ญี่ปุ่น
                    การแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ฉลองครบรอบความสัมพันธ์ 130 ปี ไทย-ญี่ปุ่น                    ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ พร้อมด้วยท่า...
4 สิงหาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าหารือองคมนตรี เร่งเดินหน้าพัฒนาหลักสูตรศาสตร์พระราชา ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าหารือองคมนตรี เร่งเดินหน้าพัฒนาหลักสูตรศาสตร์พระราชา ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                    คณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เดินทางเข้าพบ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เพื่อหารือเรื่องการพัฒนาหลักสูตรศาสตร์พระราชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่วางแผนจะทำการเปิดสอนในระดั...
4 สิงหาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จับมือ บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมกันพัฒนาศักยภาพร้านค้าโชห่วยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จับมือ บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมกันพัฒนาศักยภาพร้านค้าโชห่วยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพร้านค้าโชห่วย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเ...
4 สิงหาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560          LIVE with SCI & TECH – INNOVATION and FUN
  มร.ชม. จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560         LIVE with SCI & TECH – INNOVATION and FUN             
4 สิงหาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษานักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ  ประจำปีการศึกษา 2560
มร.ชม. จัดพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษานักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
3 สิงหาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมให้การต้อนรับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33   เยือนรั้วดำเหลืองหารือแนวทางพัฒนาการดำเนินงานในความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมให้การต้อนรับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เยือนรั้วดำเหลืองหารือแนวทางพัฒนาการ...
2 สิงหาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
งานนิทรรศการการจัดการความรู้ เรื่อง “KM กับการพัฒนาองค์กร”
                    สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานนิทรรศการการจัดการความรู้ เรื่อง “KM กับการพัฒนาองค์กร”                    ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการการจัดการความรู้ เรื่อง “KM กับการพัฒนาองค์กร” เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม ให้บุคลากรได้เผยแพร่และแลกเปลี่...
2 สิงหาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2560
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2560                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2560 โดยมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2...
1 สิงหาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จัดโครงการ “ราชภัฏรวมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ เพื่อทูลเกล้าถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ “ราชภัฏรวมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ เพื่อทูลเกล้าถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9”

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4744963 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558