มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 8 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

23 มกราคม 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
                    รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน                    เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ...
20 มกราคม 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 11 “ช้างเผือกเกมส์”
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 11 “ช้างเผือกเกมส์”                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 11 “ช้างเผือกเกมส์” โดยมีผู...
18 มกราคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มรภ.ชม.เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษานานาชาติจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ  ร่วมการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทยอุดมศึกษานานาชาติ
มรภ.ชม.เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษานานาชาติจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทยอุดมศึกษานานาชาติ
18 มกราคม 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561                    ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวร ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 โดยนำพานพุ่มดอกไม...
18 มกราคม 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2561
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2561                    ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมพิธีงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยนำพานพุ่มดอกไม้ขึ้นถวายต...
18 มกราคม 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเตรียมพร้อมพร้อมการแข่งขัน USTCM 2018
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเตรียมพร้อมพร้อมการแข่งขัน USTCM 2018                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 University Sports Tournament of Chiang Mai โดยมีผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรจากสถาบันต่างๆร่วมเข้าร่วมการประชุม ณ ...
16 มกราคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
ครุศาสตร์ มร.ชม. จัดพิธีไหว้ครู เนื่องในงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2561
ครุศาสตร์ มร.ชม. จัดพิธีไหว้ครู เนื่องในงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2561           เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทย...
15 มกราคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ศูนย์ภาษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดอบรมโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค
ศูนย์ภาษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือ
15 มกราคม 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จำนวน 11 ราย
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จำนวน 11 ราย                    ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จำนวน 11 รายตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 นั้น เนื่องจาก กรรมการ...
13 มกราคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่มอบความสุขเนื่องวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2561
ม.ราชภัฏเชียงใหม่มอบความสุขเนื่องวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5257844 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558