ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 8 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้บริหาร มร.ชม. รับมอบธงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8  ในพิธีปิดการแข่งขันกีฬา USTCM 2017
                    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมรับมอบธงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 University Sports Tournament of Chiang Mai 8th 2018 (USTCM 2018)                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารจา...
นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ประชุมหารือเตรียมการประกวดวงดนตรีดุริยางคศิลป์-คีตศิลป์พื้นบ้านล้านนา
                    นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ประชุมหารือเตรียมการประกวดวงดนตรีดุริยางคศิลป์-คีตศิลป์พื้นบ้านล้านนา                    ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ร่วมประชุมหารือเตรียมการประกวดวงดนตรีดุริยางคศิลป์-คีตศิลป์พื้นบ้านล้านนา ณ ห้องประชุมสภามหา...
ผู้บริหาร มร.ชม. เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรี
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรี                    เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 นาย ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และกลุ่มองค์กรต่างๆ ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและวางพานพุ่มดอกไม้ สด และ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อถ...
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2560
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2560                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2560 โดยมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 ...
นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยกรรมสภามหาวิทยาลัย ร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ณ อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่
                    นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยกรรมสภามหาวิทยาลัย ร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ณ อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่                    ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยกรรมสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ณ ลานกิจกรรม อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในกิจกรรม ๖ เรื่องดี ปี๋ใหม่เมือง มหาวิทยาลัยราชภ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม  ๖ เรื่องดี ปี๋ใหม่เมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “สืบสานงานศิลป์แผ่นดินพ่อ เพื่อน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙”
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ๖ เรื่องดี ปี๋ใหม่เมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “สืบสานงานศิลป์แผ่นดินพ่อ เพื่อน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙”                    ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ๖ เรื่องดี ปี๋ใหม่เมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “สืบสานงานศิลป์แผ่นดินพ่อ เพื่อน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ รั...
ผู้บริหารและบุคลากร มร.ชม. ร่วมพิธีถวายสักการะพระราชอนุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ประจำปี 2560
                    ผู้บริหารและบุคลากร มร.ชม. ร่วมพิธีถวายสักการะพระราชอนุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ประจำปี 2560                    ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายสักการะพระราชอนุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 อำเภอสันทรา...
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูของครู
  สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูของครู                                
31 มีนาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560
                    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอย่หัวรัชกาลที่ 3 และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560                    นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า(รัชกาลที่3)” และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทย...
28 มีนาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เชิญร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เชิญร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง​       ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4430134 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558