ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 8 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

28 กรกฏาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
                    คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560                    คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางเข้าร่วม พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พ...
28 กรกฏาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มร.ชม. ร่วมจัดกิจนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
                    นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560                    เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีวัตถุประ...
28 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
มร.ชม. จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
27 กรกฏาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการราชภัฏเชียงใหม่รวมใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการราชภัฏเชียงใหม่รวมใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร                    รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ อาคารที่พักพักผู้ปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ประกอบด้วยกิจกรรมป...
26 กรกฏาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
สำนักทะเบียนและประมวลผล มร.ชม. จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่อาจารย์ของมหาวิทยาลัย
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งเป้าพัฒนาระบบบริการสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่อาจารย์มหาวิทยา...
23 กรกฏาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานนิทรรศการญี่ปุ่น “นิฮงไซ” ครั้งที่ 20
                    หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานนิทรรศการญี่ปุ่น “นิฮงไซ” ครั้งที่ 20                    ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการญี่ปุ่น ”นิฮงไซ” ครั้งที่ 20 ณ ศูนย์การค้าเมญ่า เชียงใหม่ ไลฟ์สไตล์ ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ซึ่งทางหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดต่อเนื่องมายาวนาน โดยในปี 2560 นี้ได้จั...
23 กรกฏาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมอาชีพแก่นักศึกษา
                    กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมอาชีพแก่นักศึกษา "ศิลปะการจับจีบผ้าระบาย" และ "การทำดอกไม้ประดิษฐ์"                    ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาชีพแก่นักศึกษา ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2560 "ศิลปะการจับจีบผ้าระบาย" และ "การทำดอกไม้ประดิษฐ์" ณ ชั้น 1 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อให...
21 กรกฏาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
                    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10                    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารและตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เน...
20 กรกฏาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
นักศึกษาน้องใหม่ รั้วดำ – เหลือง ร่วมกิจกรรมการประกวดดาว-เดือน และดาวจรัสแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
                    นักศึกษาน้องใหม่ รั้วดำ – เหลือง ร่วมกิจกรรมการประกวดดาว-เดือน และดาวจรัสแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการประกวดดาว-เดือน และดาวจรัสแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีนักศึกษาน้อง...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4744963 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558