ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 8 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

8 มิถุนายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560
7 มิถุนายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2560
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2560                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2560 โดยมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 ...
6 มิถุนายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มร.ชม. ให้การต้อนรับเลขาธิการองคมนตรี ในการเตรียมการประชุมองคมนตรีและคณะ
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเลขาธิการองคมนตรี ในการดูพื้นที่เตรียมการประชุมองคมนตรีและคณะ                    เลขาองคมนตรี เดินทางมาร่วมการประชุมหารือและลงพื้นที่เตรียมการประชุมคณะองคมนตรี และการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยคณะผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี และ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้การต้...
6 มิถุนายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการเเลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์นอล (Yunnan Normal University)
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการเเลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์นอล (Yunnan Normal University)                    ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการเเลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์นอล (Yunnan Normal University) พร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยร่วมงานแสดงความยินดีกับนักศึกษา ณ ห้องประชุ...
5 มิถุนายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ต้อนรับคณะจาก National Chin-Yi University of Technology  เยือนถิ่นดำเหลืองร่วมหารือการสร้างความร่วมมือกันด้านวิชาการ ไทย – ไต้หวัน
มร.ชม. ต้อนรับคณะจาก National Chin-Yi University of Technology เยือนถิ่นดำเหลืองร่วมหารือการสร้างความร่วมมือกันด้านวิชาการ ไทย – ไต้หวัน
5 มิถุนายน 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จัดกิจกรรมให้โอวาทแก่นักศึกษาทุน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้โอวาทแก่นักศึกษาทุนโครงการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย        ---> 4 ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับฟังโอวาทจากคณะผู้บริหาร ก่อนเดินทางเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA รัฐแคลิฟอร์เนี...
29 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ยกย่อง 12 เพชรเม็ดงามปราชญ์แห่งล้านนา จัดพิธีเชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญา มอบรางวัลเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปี 2560
มร.ชม. ยกย่อง 12 เพชรเม็ดงามปราชญ์แห่งล้านนาจัดพิธีเชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญา มอบรางวัลเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปี 2560
29 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้จัดงาน Chiang Mai CAD Festival 2017 หารือแนวทางการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้จัดงาน Chiang Mai CAD Festival 2017 หารือแนวทางการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม
26 พฤษภาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560                    ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยในการประชุมทางมหาวิทยาลัยได้มีก...
25 พฤษภาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาในการทำกิจกรรมรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2560
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาในการทำกิจกรรมรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2560                    ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” และได้นำนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมเยี่ยมชมพื้นที่ศูนย์แม่ริม เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นการพัฒนาในด้...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4573517 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558