ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 8 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

21 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมต้อนรับ National Chin-Yi University of Technology
คณะผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมต้อนรับ
21 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ดร.สุธาสินี  นิติสาครินทร์  สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ มร.ชม.  มอบทุนสนับสนุนอนาคตแม่พิมพ์ของชาติ
ดร.สุธาสินี  นิติสาครินทร์ สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ มร.ชม. มอบทุนสนับสนุนอนาคตแม่พิมพ์ของชาติ
21 กุมภาพันธ์ 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ พระนวกะ มร.ชม. ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9
พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ พระนวกะ มร.ชม. ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9                    ---> มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ และพระนวกะ ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช---> เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00 น. ณ ลานด้านหน้าอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียง...
19 กุมภาพันธ์ 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
พระภิกษุ สามเณร ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ และเนกขัมมะจาริณี มร.ชม. ร่วมกิจกรรมรวมพลังความดี พระนวกะ 999 รูป มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
พระภิกษุ สามเณร ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ และเนกขัมมะจาริณี มร.ชม. ร่วมกิจกรรมรวมพลังความดี พระนวกะ 999 รูป มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ                    ----> พระภิกษุ สามเณร จำนวน 29 รูป ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ และเน...
18 กุมภาพันธ์ 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
นิเทศโชว์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
นิเทศโชว์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ "ความพยายาม ครั้งที่ 20" สนุก ซึ้ง น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9              ----> ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี พร้อมด้วย ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับคณาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ พร้อมให้กำลังใจนักศึกษา คณะทำงาน ก่อนรับชมนิทรรศการและละครเวทีนิเ...
18 กุมภาพันธ์ 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. จัดอบรม STEM Education นักศึกษาครู สายวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. จัดอบรม STEM Education นักศึกษาครู สายวิทยาศาสตร์                   ----> นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สายวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 เข้าอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพครู โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่----> เมื่อวันที่ 18 กุ...
17 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
โรงเรียนสาธิต มร.ชม. เปิดบ้านต้อนรับโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมงาน สาธิตวิชาการ OPEN HOUSE ครั้งที่ 8
  โรงเรียนสาธิต มร.ชม. เปิดบ้านต้อนรับโรงเรียนในพื้นที่เชียงใหม่ร่วมงาน สาธิตวิชาการ OPEN HOUSE ครั้งที่ 8
16 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สำนักหอสมุด มร.ชม. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจดหมายเหตุ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจดหมายเหตุ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                    ผศ.สุกัญญา คำนวณสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจดหมายเหตุ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์ ชั้น 4 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นโดยสำนักหอสมุด...
15 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้บริหาร มร.ชม. ให้การต้อนรับ Dr.Ping-Chang lin อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Tainan University of Technology (TUTech) ในโอกาสเดินทางมาเยือน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                    ผู้บริหาร มร.ชม. ให้การต้อนรับ Dr.Ping-Chang lin อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Tainan University of Technology (TUTech) ในโอกาสเดินทางมาเยือน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                    รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับท่าน Dr.Ping-Chang lin อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Tainan University of Technology ...
15 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จับมือ กสท. โทรคมนาคม และบริษัท แพคกอน จำกัด เดินหน้าโครงการนวัตกรรมการพัฒนา สถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จับมือ กสท. โทรคมนาคม และบริษัท แพคกอน จำกัด เดินหน้าโครงการนวัตกรรมการพัฒนา สถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก                    เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณธีรชัย ด่านวณิชวงศ์ ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท. ผู้แทนคุณชัยยุทธ สันทนานุการรองกรรมการผู้จั...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4265892 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558