ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 8 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมงานพิธีเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 41
                    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงานพิธีเปิด งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 41 ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ในพิธีเปิดได้รีบเกียรติจากนายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 41 Chiangmai Flower Festival 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560                    โดยปีนี้เป็...
4 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                    คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้นำเสนอวิสัยทัศน์ฯ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.กฤษฎา บุญชม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี โดยในการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯมีผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ เพื่อสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบด...
4 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
หลักสูตรภาษาจีน มร.ชม. จัดนิทรรศการเปิดประตูสู่อารยธรรม มหัศจรรย์แห่งแดนมังกร ครั้งที่ 35
หลักสูตรภาษาจีน มร.ชม. จัดนิทรรศการเปิดประตูสู่อารยธรรม มหัศจรรย์แห่งแดนมังกร ครั้งที่ 35
3 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
รั้วดำ – เหลือง หนุนมติคณะรัฐมนตรี จัดโครงการ “ราชภัฏเชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพ”
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ “ราชภัฏเชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพ” มุ่งเสริมสร้างสุขภาวะกายและใจที่ดีให้แก่คณาจารย์และบุคลากร สร้างความพร้อมในการปฏิบัติงาน พร้อมสนองมติคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืน
1 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ร่วมกับ กยศ. และเหล่ากาชาด จัดกิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4” เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  มร.ชม. ร่วมกับ กยศ. และเหล่ากาชาด จัดกิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4”
1 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2560
                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2560 โดยมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560                    ในที่ประช...
31 มกราคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ผู้นำนักศึกษารั้วดำเหลืองพบผู้บริหาร มร.ชม. มอบเงินบริจาคสมทบทุนช่วยผู้สบภัยภาคใต้  เตรียมส่งต่อศูนย์ประสานงานราชภัฏร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ผู้นำนักศึกษารั้วดำเหลืองพบผู้บริหาร มร.ชม. มอบเงินบริจาคสมทบทุนช่วยผู้สบภัยภาคใต้ เตรียมส่งต่อศูนย์ประสานงานราชภัฏร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
31 มกราคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ที่ปรึกษาอธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหาร มร.ชม.  ร่วมขอพรอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยสร้างขวัญกำลังใจการดำเนินงาน พุทธศักราช 2560
ที่ปรึกษาอธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมขอพรอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยสร้างขวัญกำลังใจการดำเนินงาน พุทธศักราช 2560
31 มกราคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์  นำเสนอวิสัยทัศน์ต่อประชาคมราชภัฏเชียงใหม่
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ นำเสนอวิสัยทัศน์ต่อประชาคมราชภัฏเชียงใหม่
30 มกราคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะผู้บริหาร มร.ชม. มอบกระเช้าของขวัญแด่อดีตนายกสภามหาวิทยาลัย  พร้อมขอพรเนื่องในโอกาสเข้าสู่ศักราชใหม่
คณะผู้บริหาร มร.ชม. มอบกระเช้าของขวัญแด่อดีตนายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมขอพรเนื่องในโอกาสเข้าสู่ศักราชใหม่ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลั...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4148238 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558