มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

๗ ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าวผู้บริหาร ::

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและศักย...

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จัดงาน “ 4 ทศวรรษ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏเชียงใหม่ เทิดไท้ปิ่นราชัน”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม.จัดงาน 4 ทศวรรษ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมราชภัฏเชียงใหม่ เทิดไท้ปิ...

มร.ชม.จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนดินแดนแผ่นดินใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน

มร.ชม.จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนดินแดนแผ่นดินใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประชาสัมพันธ์ มร.ชม. จัดอบรม “แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์”

ประชาสัมพันธ์ มร.ชม. จัดอบรม แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์

ปฏิทินวิชาการ ::

21

มิ.ย.

จัดส่งชื่ออาจารย์ผู้สอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2559

21 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น. - 4 สิงหาคม 2559 เวลา 18:00 น. อยู่ระหว่างช่วงเวลา

สำนักทะเบียนและประมวลผล

07

ก.ค.

ประเมินการสอน ภาคการศึกษาที่ 3/2558

7 กรกฏาคม 2559 เวลา 09:00 น. - 3 สิงหาคม 2559 เวลา 23:30 น.

สำนักทะเบียนและประมวลผล

21

ก.ค.

สอบปลายภาคฤดูร้อน/2558

21 กรกฏาคม 2559 เวลา 08:00 น. - 27 กรกฏาคม 2559 เวลา 20:00 น.

สำนักทะเบียนและประมวลผล

08

ส.ค.

ยื่นคำร้องเทียบโอน-ยกเว้นรายวิชา ครั้งที่ 1/2559

8 สิงหาคม 2559 เวลา 08:00 น. - 8 กันยายน 2559 เวลา 16:00 น.

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ปฏิทินวิชาการเพิ่มเติม

ลิงค์ภายใน ::

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 3038131 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558