มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

๗ ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน คณะครุศาสตร์ มรชม. เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิต TMM cmru แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์

ข่าวผู้บริหาร ::

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มร.ชม. ร่วมรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มร.ชม. ร่วมรายงานผลสัมฤทธิ์ฯ

มร.ชม. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน และประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และประ...

สาขาวิชาญี่ปุ่น มร.ชม. จัดนิทรรศการญี่ปุ่น ครั้งที่ 19 ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์ เชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประ...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัด Workshop “KM กับการพัฒนาองค์กร”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัด Workshop "KM กับการพัฒนาองค์กร”

ปฏิทินวิชาการ ::

21

มิ.ย.

จัดส่งชื่ออาจารย์ผู้สอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2559

21 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น. - 4 สิงหาคม 2559 เวลา 18:00 น. อยู่ระหว่างช่วงเวลา

สำนักทะเบียนและประมวลผล

07

ก.ค.

ประเมินการสอน ภาคการศึกษาที่ 3/2558

7 กรกฏาคม 2559 เวลา 09:00 น. - 3 สิงหาคม 2559 เวลา 23:30 น. อยู่ระหว่างช่วงเวลา

สำนักทะเบียนและประมวลผล

21

ก.ค.

สอบปลายภาคฤดูร้อน/2558

21 กรกฏาคม 2559 เวลา 08:00 น. - 27 กรกฏาคม 2559 เวลา 20:00 น. อยู่ระหว่างช่วงเวลา

สำนักทะเบียนและประมวลผล

08

ส.ค.

ยื่นคำร้องเทียบโอน-ยกเว้นรายวิชา ครั้งที่ 1/2559

8 สิงหาคม 2559 เวลา 08:00 น. - 8 กันยายน 2559 เวลา 16:00 น.

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ปฏิทินวิชาการเพิ่มเติม

ลิงค์ภายใน ::

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 3183264 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558