มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ สอบวัดระดับภาษาเกาหลี TOPIK ระดับ 1 และระดับ 2 ครั้งที่ 49 แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มรชม. ผ่านการเห็นชอบกระทรวง ICT แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์

ข่าวผู้บริหาร ::

CMRU Freshy Boys & Girls 2016

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม CMRU Freshy Boys & Girls 2016” ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู – บายศรีสู่ขวัญ “น้อมจิตวันทาบูชาครู กตัญญูกตเวทิตา”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู – บายศรีสู่ขวัญ “น้อมจิตวันทาบูชาครู กตัญญูกตเ...

มร.ชม. – กองทุนมรรควิถี MOU ด้านวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์และเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลเชิงพุทธ

มร.ชม. – กองทุนมรรควิถี MOUด้านวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์และเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและความปล...

การแสดงนาฏยลีลาผสมมัลติมีเดีย เรื่อง "9 คำสอนพ่อ" ปิดฉากความยิ่งใหญ่กับงาน “7 ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน”

จัดการแสดงปิดงาน “7 ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน” ในชุดการแสดง...

ปฏิทินวิชาการ ::

08

ส.ค.

ยื่นคำร้องเทียบโอน-ยกเว้นรายวิชา ครั้งที่ 1/2559

8 สิงหาคม 2559 เวลา 08:00 น. - 8 กันยายน 2559 เวลา 16:00 น. อยู่ระหว่างช่วงเวลา

สำนักทะเบียนและประมวลผล

08

ส.ค.

สอบวัดระดับภาษาเกาหลี TOPIK ระดับ 1 และระดับ 2 ครั้งที่ 49 ปี 2559

8 สิงหาคม 2559 เวลา 08:12 น. - 16 กันยายน 2559 เวลา 23:30 น. อยู่ระหว่างช่วงเวลา

อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ชั้น ๔)

ปฏิทินวิชาการเพิ่มเติม

ลิงค์ภายใน ::

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 3386479 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558