มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

วันพ่อแห่งชาติ 2558 Bike For Dad กีฬา pingkanakorngames แบนเนอร์ ภาควิชาภาษาไทย

ข่าวผู้บริหาร ::

อาจารย์ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มร.ชม. ให้เกียรติเป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการกีฬา “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา อาจารย์ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง...

มร.ชม. อบรมสัมมนาเรื่อง จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง "การจัดทำแผนพัฒ...

มร.ชม. ต้อนรับคณะผู้แทนสถานเอกอัคราชทูตแดนมังกร

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิ...

ปฏิทินวิชาการ ::

16

พ.ย.

ประกาศผลพิจารณายกเว้นการเรียน สำหรับนักศึกษารหัส 50-56

16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 00:00 น. - 9 ธันวาคม 2558 เวลา 19:00 น. อยู่ระหว่างช่วงเวลา

สำนักทะเบียนและประมวลผล

16

พ.ย.

ประกาศผลพิจารณาขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา สำหรับนักศึกษารหัส 57-58

16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 00:00 น. - 9 ธันวาคม 2558 เวลา 19:00 น. อยู่ระหว่างช่วงเวลา

สำนักทะเบียนและประมวลผล

03

ธ.ค.

สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2558

3 ธันวาคม 2558 เวลา 08:00 น. - 15 ธันวาคม 2558 เวลา 18:00 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

15

ธ.ค.

จองรายวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2558

15 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น. - 24 ธันวาคม 2558 เวลา 00:00 น.

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ปฏิทินวิชาการเพิ่มเติม

ลิงค์ภายใน ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 1625377 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558