มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

วันฉัตรมงคล สถานีวิทยุกระจายเสียง มร.ชม. FM88.5MHz. แจ้งงดการกระจายเสียง ในวันที่ 30 เมษายน 2559 – 9 พฤษภาคม 2559 รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าวผู้บริหาร ::

ผู้บริหารและคณาจารย์ มร.ชม. เข้าร่วมพิธีวันฉัตรมงคล

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้านาย...

ผู้บริหาร มร.ชม. รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณสภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง...

พิธีปิดการแข่งขันกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน To Be Number One ต้านยาเสพติด อายุไม่เกิน 17 ปี ครั้งที่ 32 ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา คำนวณสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภั...

คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558

คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558

ปฏิทินวิชาการ ::

20

เม.ย

ประเมินการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2558

20 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น. - 21 พฤษภาคม 2559 เวลา 00:00 น. อยู่ระหว่างช่วงเวลา

สำนักทะเบียนและประมวลผล

20

เม.ย

ยื่นคำร้องเรียนร่วมหรือเรียนเกิน ภาคฤดูร้อน/2558

20 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น. - 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 16:00 น. อยู่ระหว่างช่วงเวลา

สำนักทะเบียนและประมวลผล

28

เม.ย

จัดส่งชื่ออาจารย์ผู้สอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของภาคฤดูร้อน/2558

28 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น. - 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 23:30 น. อยู่ระหว่างช่วงเวลา

สำนักทะเบียนและประมวลผล

02

พ.ค.

สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2558

2 พฤษภาคม 2559 เวลา 08:00 น. - 15 พฤษภาคม 2559 เวลา 18:00 น. อยู่ระหว่างช่วงเวลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปฏิทินวิชาการเพิ่มเติม

ลิงค์ภายใน ::

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 2690772 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558