มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2560

13 มีนาคม 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  ตามประกาศเลขที่ 1/2560 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560  โดยกำหนดยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 16.30 น. และกำหนดพิจารณาเอกสารการสมัครในวันที่  8 มีนาคม 2560 ซึ่งมีผู้ยื่นใบสมัคร จำนวน 3 ราย โดยมหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกให้ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

 

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                      ประกาศ  ณ วันที่  13  มีนาคม  พ.ศ. 2560

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5476360 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558