มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

วัยโจ๋ขาแดนซ์จัดเต็มรวมทีมโชว์สเต็ปแข่งขันเต้น ทีม Maleficent Project ชนะใจกรรมการคว้าแชมป์ CMRU Belief Cover Dance Contest

 

วัยโจ๋ขาแดนซ์จัดเต็มรวมทีมโชว์สเต็ปแข่งขันเต้น  ทีม Maleficent Project

ชนะใจกรรมการคว้าแชมป์ CMRU Belief Cover Dance Contest
ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  CMRU Belief Cover Dance Contest   พร้อมด้วย ผอ.สยาม กันหาลิลา รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและได้รับความสนใจจากกลุ่มเยาวชนที่มีใจรักในการเต้น เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 15 ทีม ทั้งนี้  โครงการ CMRU Belief Cover Dance Contest จัดขึ้นโดย ชมรม Believe Dance มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ไม่หันหน้าพึ่งพายาเสพติด ภายใต้แนวคิด "อย่าริ ลองมัน"  ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนมีเวทีในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งในการแข่งขันเต้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องฝึกทักษะหลายด้าน ทั้งความอดทน การใช้ความคิดสร้างสรรค์ การรู้รักสามัคคีและทำงานเป็นทีม ตลอดจนเรียนรู้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพราะกว่าจะออกมาเป็นโชว์แต่ละชุดต้องผ่านการฝึกฝนท่าทางการเต้น การสร้างสรรค์ท่าเต้นและชุดการแสดง รวมทั้งโครงการดังกล่าวยังเป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษาและประชาชนร่วมชมการแข่งขันจำนวนมาก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ลานโปรโมชั่นชั้น3 อุทยาการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่  โดยผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม Maleficent Project รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ทีม Victory และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่  ทีม Aesthetic Force 

 

ภาพ - ข้อมูล: ชมรม  Believe Dance มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5476360 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558