มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ จำนวน ๗๖ รายการ (ครั้งที่ ๒)

16 มีนาคม 2560 โดย ธมภร สิริวุฒิพร
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

เรื่อง   ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ จำนวน ๗๖ รายการ (ครั้งที่ ๒)

------------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การประมูลขายทอดตลาดเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ จำนวน ๗๖ รายการ (ครั้งที่ ๒) ตามประกาศขายทอดตลาดเลขที่ ๐๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กำหนดประมูลขายทอดตลาด (ด้วยวาจา) วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้มายื่นแบบแสดงความจำนงเข้าร่วมประมูล

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย จึงยกเลิกการประมูลขายทอดตลาดเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ จำนวน ๗๖ รายการ (ครั้งที่ ๒) และดำเนินการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการอื่นต่อไป

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

ประกาศ  ณ   วันที่  ๑๖  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๕๕

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5476363 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558