มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเดินขบวนแห่และพิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560

 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเดินขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560

                    คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเดินขบวนแห่และพิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด ณ แยกสันป่าข่อย ถนนเจริญเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา โดยทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มอบโล่ขอบคุณให้กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้ให้การสนับสนุน ในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ในงาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เหมืองเจียงใหม่” ประจำปี 2560

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองในชื่อกิจกรรม “สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ : ชาวราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมใจ๋สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์” ณ บริเวณถนนเจริญเมืองไปจนถึงวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็น 1 ในกิจกรรม 6 เรื่องดี ปี๋ใหม่เมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “สืบสานงานศิลป์แผ่นดินพ่อ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9” ที่จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตลอดเดือนเมษายนเพื่อร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนานั้น เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5342863 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558