มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มร.ชม. จัดตลาดนัดชุมชน ตามเศรษฐกิจพอเพียง

20 เมษายน 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มร.ชม. จัดตลาดนัดชุมชน ตามเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดพื้นที่จัดโครงการ “ตลาดนัดชุมชน ตามเศรษฐกิจพอเพียง” กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนบนวิถีพอเพียง
นางสาวอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งว่า สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ “ตลาดนัดชุมชน ตามเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ด้วยการเปิดโอกาส ให้พ่อค้าแม่ค้าและเกษตรกรในชุมชนใกล้เคียง นำสินค้าพื้นเมือง พืชผักเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพมาจัดจำหน่ายในราคาถูก ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และประชาชน โดยกำหนดจัดโครงการทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน เวลา 09.00 – 16.00 น. เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 ณ บริเวณลานศาลาพระพุทธจตุรทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้จะมีพิธีเปิดโครงการในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560
สำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมออกร้านเพื่อจำหน่ายสินค้า สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 885367 – 8

ข่าว : สุกัญญา  แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก :  สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มร.ชม.

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ
 การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5346265 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558