ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มร.ชม. จัดตลาดนัดชุมชน ตามเศรษฐกิจพอเพียง

20 เมษายน 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มร.ชม. จัดตลาดนัดชุมชน ตามเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดพื้นที่จัดโครงการ “ตลาดนัดชุมชน ตามเศรษฐกิจพอเพียง” กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนบนวิถีพอเพียง
นางสาวอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งว่า สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ “ตลาดนัดชุมชน ตามเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ด้วยการเปิดโอกาส ให้พ่อค้าแม่ค้าและเกษตรกรในชุมชนใกล้เคียง นำสินค้าพื้นเมือง พืชผักเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพมาจัดจำหน่ายในราคาถูก ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และประชาชน โดยกำหนดจัดโครงการทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน เวลา 09.00 – 16.00 น. เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 ณ บริเวณลานศาลาพระพุทธจตุรทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้จะมีพิธีเปิดโครงการในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560
สำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมออกร้านเพื่อจำหน่ายสินค้า สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 885367 – 8

ข่าว : สุกัญญา  แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก :  สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มร.ชม.

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ
 การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4530326 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558