มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ร่วมกับบริษัทอินเตอร์ลิงค์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด จัดอบรมให้แก่นักศึกษาในหัวข้อ "Open Cabling Systems for The Future"

20 เมษายน 2560 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
 

           


             สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ร่วมกับ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ Interlink Campus Tour 2017 โดย อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนัก     ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้กล่าวเปิดงานและต้อนรับคณะวิทยากรจากบริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
          ซึ่งจัดอบรมให้แก่นักศึกษาในหัวข้อ "Open Cabling Systems for The Future" ในวันพุธ ที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในด้านระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม พร้อมเทคนิคการ ทำ Work Shop เข้าหัวสาย UTP,FIBER OPTIC ซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบวิชาชีพได้ต่อไปรับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5342860 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558