มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง มร.ชม. คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดฟ้อนเล็บ

 


สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง มร.ชม. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดฟ้อนเล็บ

                    สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดฟ้อนเล็บในนามทีม "เอื้องแซะหลวง" ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เข้ารับโล้รางวัลและเงินรางวัล จากพระเทพสิงหวราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ในการประกวดฟ้อนเล็บเนื่องในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ วันที่ 11 เมษายน 2560 ที่ได้จัดการประกวดขึ้นทุกปี ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมการฟ้อนล้านนา และยังเป็นการอนุรักษ์ให้คงอยู่ โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดหลายทีม และ นอกจากนั้น ยังมีการประกวดการตีกลองสะบัดชัย และการประกวดการตีกลองมองเซิง ชิงโล้รางวัลและเงินรางวัลอีกด้วย

ข่าว/ภาพ : อาจารย์สรายุทธ อ่องแสงคุณ อาจารย์สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง มร.ชม.

ประมวลภาพกิจกรรม >> Clickเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5342863 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558