มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชาศิลปกรรม มร.ชม. เนรมิตสนามจตุราคารเป็นดินแดนแห่งจินตนาการ โชว์ผลงานประติมากรรมฝีมือนักศึกษากว่า 54 ชิ้นงาน ผ่านนิทรรศการ Creative Sculptures

5 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ภาควิชาศิลปกรรม มร.ชม. เนรมิตสนามจตุราคารเป็นดินแดนแห่งจินตนาการ

โชว์ผลงานประติมากรรมฝีมือนักศึกษากว่า 54 ชิ้นงาน ผ่านนิทรรศการ Creative Sculptures          ผศ.ดร.มาโนชย์  นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ Creative  Sculptures การแสดงผลงานประติมากรรมฝีมือนักศึกษาสาขาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปกรรม ชั้นปีที่ 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กว่า 54 ผลงาน โดยมีหัวหน้าภาควิชาศิลปกรรม  คณาจารย์ประจำภาควิชาร่วมเป็นเกียรติในงาน พร้อมชมนิทรรศการผลงานนักศึกษา  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ สนามจตุราคาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

          ทั้งนี้ อาจารย์สมศักดิ์ พรมจักร อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปกรรม ผู้ควบคุมการจัดแสดงผลนักศึกษา นิทรรศการ Creative  Sculptures เปิดเผยว่า การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีพื้นที่ในการนำเสนอแนวคิดผ่านผลงานศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพและแสดงผลงานให้ปรากฎสายตาของประชาชนผู้รักในงานศิลปะ โดยมีกำหนดจัดแสดงระหว่าง   วันที่ 4 – 10 พฤษภาคม 2560 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมชมผลงานของนักศึกษา ณ สนามจตุราคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในเวลาดังกล่าว

ภาพ - ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

               สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5346258 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558