มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ และภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มรชม จัดอบรม(คูปองครู) หลักสูตรการพัฒนาครู ปี 2560

5 พฤษภาคม 2560 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
 

ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ และภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มรชม จัดอบรม(คูปองครู) หลักสูตรการพัฒนาครู ปี 2560ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ และภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มรชม จัดอบรม(คูปองครู) หลักสูตรการพัฒนาครู ปี 2560 ทั้งหมด 4 หลักสูตรดังนี้

  1. หลักสูตรอบรม "สื่อ Big Book สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ" 
  2. หลักสูตรอบรม EF (Excutive Function) กับการพัฒนาการสมองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
  3. หลักสูตรอบรม การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
  4. หลักสูตรอบรม วิจัยทางการศึกษาพิเศษ


ผู้ที่สนใจโปรดติดต่อ ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

โทรศัพท์ 053885560 

ที่มา: http://www.edu.cmru.ac.th/webedu2013/index.php?option=Publish&action=Show-Publish&id=0000000291&PHPSESSID=7a614b718b78273764462bff9571a416

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5244224 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558