มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเสื้อกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 3 รายการ แบบมีเงื่อนไข

23 พฤษภาคม 2560 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

--------------------------------

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เรื่อง  สอบราคาซื้อเสื้อกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐  จำนวน ๓ รายการ  แบบมีเงื่อนไข  ตามประกาศสอบราคาเลขที่ ๓๖/๒๕๖๐   ลงวันที่  ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐   ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน  ๕ ราย นั้น

 

                        ผลปรากฏว่า  มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้

         

รายการที่พิจารณา

ผู้เสนอราคาดีที่สุด

ราคาที่เสนอ

เสื้อสีประจำคณะ (๗ สี)  จำนวน ๔,๐๐๐ ตัว 

บริษัท 6 กุมภา จำกัด 

๕๓๖,๐๐๐.๐๐

เสื้อกิจกรรมมหาวิทยาลัย (สีดำ-เหลือง)   จำนวน ๔,๐๐๐ ตัว 

 

บริษัท อัลเทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 

 

๕๖๐,๐๐๐.๐๐

เสื้อพื้นเมือง  จำนวน ๔,๐๐๐ ตัว 

ยกเลิกการสอบราคา

-

 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๓  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 

(อาจารย์ ดร.ถนัด   บุญชัย)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5455384 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558