มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสาร จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับอาคารโรงฝึกอุตสาหกรรมศิลป์ ศูนย์แม่ริม

31 พฤษภาคม 2560 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

--------------------------------

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสาร จำนวน ๑  ชุด พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับอาคารโรงฝึกอุตสาหกรรมศิลป์ ศูนย์แม่ริม   ตามประกาศสอบราคาเลขที่ ๓๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๔ รายนั้น

 

                        ผลปรากฏว่า  มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้

 

รายการที่พิจารณา

ผู้เสนอราคาดีที่สุด

ราคาที่เสนอ

ครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสาร จำนวน ๑ ชุด     พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับอาคารโรงฝึกอุตสาหกรรมศิลป์ ศูนย์แม่ริม

 

บริษัท ดีทรัสส์ กรุ๊ป จำกัด

 

๙๕๐,๐๐๐.๐๐ 

                                               

ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๑   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

 

(ดร.ถนัด   บุญชัย)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

 

 

 

                                                เ

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5103376 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558